2012-11-22 14:45

Frankrike nästa svaga länk i Euro-kedjan?

Även om obalanserna är mindre står Frankrike, till skillnaderna från krisländerna, bara i början av sin anpassning. En stor och internationellt exponerad banksektor är ett annat potentiellt problem. De nära kopplingarna till periferin inom både handel och finans innebär samtidigt att drastiska åtgärder mot problemen i Frankrike riskerar att förvärra krisen i eurozonen som helhet.