2016-03-01 09:10

Årsredovisningen för 2015 publicerad

SEB:s årsrapportering för 2015 är nu publicerad.

SEB:s årsredovisning för 2015 publiceras idag på www.sebgroup.com/sv tillsammans med rapporten Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) (på engelska).

Även SEB:s hållbarhetsrapport (på engelska), hållbarhetsfaktabok (på engelska) och årsöversikt finns tillgängliga på www.sebgroup.com/sv.