2015-03-04 15:30

Årsredovisningen för 2014 publicerad

SEB:s årsredovisning för 2014 publiceras idag på www.sebgroup.com/sv tillsammans med rapporten Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) (på engelska).

Även SEB:s hållbarhetsrapport (på engelska) och årsöversikt finns tillgängliga på www.sebgroup.com/sv.