Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tips inför årets Inkomstdeklaration 2024

Nu är det dags att deklarera 2023 års inkomster.

Viktiga datum för deklarationen

4 – 8 mars 2024: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 3 mars i år får deklarationen där.

19 mars 2024: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration men kan ändå deklarera digitalt om du har e-legitimation.

3 april 2024: För att få en eventuell skatteåterbäring i april måste du senast 3 april godkänna deklarationen digitalt och göra det utan några ändringar eller tillägg.

9–12 april 2024: Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dig som godkände deklarationen digitalt senast den 3 april utan att göra ändringar eller tillägg.

2 maj 2024: Sista dagen att deklarera om du inte fått anstånd.

3 maj 2024: Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt under 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta. Har du kvarskatt över 30 000 kronor skulle du betalat in överskjutande belopp senast den 12 februari för att helt undvika kostnadsränta på överstigande del. 

4 – 7 juni 2024: Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dig som deklarerade senast den 2 maj och där deklarationen är godkänd.

12 september 2024: Sista dagen för betalning för de flesta som har kvarskatt. Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du fått ditt slutskattebesked. Datumet står i slutskattebeskedet.

Inför årets deklaration

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK

Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och fonder eller aktier på ett investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

  • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.
    Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2023 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
  • Schablonintäkten för ISK är 2,94 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2023 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 2 940 kronor och skatten blir 882 kronor (30 procent av 2 940 kronor). Det motsvarar 0,882 procent av kapitalunderlaget.

Bostadsuppskov

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Förutsättningar för uppskov (skatteverket.se)

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala. 

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som ska beskattas vid bostadsförsäljning blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Du kan alltid ta fram hela eller delar av gamla uppskov även om du inte säljer din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Den frivilliga återföringen gör du på blankett K2 avsnitt H. Exempelvis: Om du inte har tillräckligt med skatt för att kunna få skattereduktion för t.ex. husarbete och samtidigt har bostadsuppskov kan du ”ta fram” en vinst till beskattning som du kan utnyttja. På så sätt skattar du av en del av vinsten samtidigt som du kan utnyttja hela din skattereduktion. 

Eftersom man slopat schablonintäkten på uppskov, både på gamla och nya, finns det en möjlighet att ansöka om bostadsuppskov i efterhand. Det gör du genom att begära omprövning av din deklaration senast sjätte året efter det år bostaden såldes. Den som sålt sin bostad under åren 2018–2022 utan att begära uppskov med vinsten eller frivilligt återfört uppskov kan begära omprövning. Observera att du då också får betala uppskovsränta retroaktivt för de år som ränta gällde för uppskovet. Ta hjälp av Skatteverkets nya e-tjänst. Där kan du se om du uppfyller reglerna för att få uppskov och vad det netto innebär ekonomiskt för just dig och om du tycker att du vill begära omprövning.

Skatteverkets beräkningstjänst (skatteverket.se)

För dig som har sålt värdepapper

Sänk skatten med dina aktieförluster. Vinster och förluster på försäljning av marknadsnoterade värdepapper (aktier, fondandelar m.m.) kan kvittas fullt ut mot varandra. Om du har uppskov från gamla aktiebyten (uppgifter ska finnas på deklarationsspecifikationen) kan dessa utnyttjas för kvittning mot förluster. Det gör du genom att fylla i uppskovsbeloppet på årets K4 blankett under avsnitt B. Dessa ”vinster” kan alltså utnyttjas utan att du säljer aktien. Om dina förluster från värdepappersaffärer överstiger vinsterna är den totala överskjutande förlusten bara värd 70 procent.

För dig som hyrt ut din privatbostad

När du hyr ut ditt småhus, din ägarlägenhet, din bostadsrätt eller din hyresrätt med överskott, ska du redovisa överskottet som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.

När du hyr ut din privatbostad har du ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Utöver detta har du möjlighet att göra avdrag för en del av dina kostnader för bostaden. För småhus och ägarlägenheter är avdraget 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att om du exempelvis hyrde ut ditt fritidshus under sommaren 2023 för 50 000 kronor blir den inkomsten skattefri. Du får göra det generella avdraget på 40 000 kronor samt avdrag med 20 procent av hyresinkomsten på 50 000 kronor (10 000 kronor). Det skattepliktiga överskottet bli då 0 kronor (50 000 – 40 000 – 10 000= 0). Har du däremot hyresintäkter som överstiger 50 000 kronor kommer du att du behöva skatta för det. Tänk på att det är andra regler för kostnader när det gäller uthyrning av bostadsrätter och hyresrätter.

När du hyr ut din möblerade bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du dessutom bli skyldig att registrera dig för moms. Hyr du ut per dygn eller vecka i fler än sammanlagt 16 veckor (112 dygn) för minst 50 000 kronor exklusive moms, jämställs det med hotellrörelse och då ska du även betala in moms till Skatteverket. Momsen är 12 procent. Läs mer på Skatteverket. Där finns bra exempel hur du ska deklarera vid olika typer av uthyrning.

Hyra ut bostad (skatteverket.se)

För dig som har lån

Dela på ränteavdragen. Om till exempel båda makarna/sambos i en familj är gemensamt betalningsansvariga för lån kan de fördela ränteutgifterna mellan sig för att på så sätt få maximal skattereduktion för underskott i kapital. Den maximala skattereduktionen är 30 procent och det får man för underskott upp till 100 000 kronor. Om underskott i kapital för någon part överstiger 100 000 kronor blir bara skattereduktionen värd 21 procent av det överskjutande beloppet. Det går utmärkt att ändra på den förtryckta fördelningen av räntan i samband med deklarationen. Exempel; du har haft ränteutgifter på 130 000 kronor och har inga andra inkomster under inkomst av kapital. Ditt underskott av kapital blir då 130 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 000 kr (30 procent av 100 000) + 6 300 kr (21 procent av 30 000) = 36 300. Om ni i stället fördelar räntorna emellan er med 65 000 kronor vardera blir skattereduktionen totalt 39 000 kronor (2 x 65 000 x 30 procent). En skillnad på 2 700 kronor, givet att det finns skatt att få skattereduktion emot.

Övrigt att tänka på

Statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten är 20 procent av den del av den beskattningsbara årsinkomsten som överstiger 598 500 kronor. 

Fortfarande avdragsgillt pensionssparande för vissa. Skulle du helt sakna pensionsrätt i din anställning eller har du inkomst av aktiv näringsverksamhet får du göra avdrag för pensionssparande. För 2023 får du göra avdrag för betald premie med högst 35 procent av inkomsten. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp (525 000 kronor).

Skattereduktion för rot och rutavdrag

  • Inkomståret 2023 kan du få rot- och rutavdrag på totalt 75 000 kronor per år varav rotavdraget kan uppgå till maximalt 50 000 kronor per år. Du måste alltid se till att du har tillräckligt med skatt som du kan avräkna skattereduktionen mot. Kom ihåg att du inte kan kvitta skattereduktionen mot all skatt, som exempelvis begravningsavgiften och allmänna pensionsavgiften.
  • Kom ihåg att det är du som köpare av rut- och rot-tjänster som ansvarar för att uppgifterna om skattereduktion är riktiga.
  • Kontrollera fakturorna! Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion och inte material eller maskinkostnader. 
  • Kom också ihåg att skattereduktionen som ges under året endast är preliminär. Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av skattereduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig till Skatteverket för den del du inte kan utnyttja. Du kan inte spara det till ett annat år. 
  • Om din skatt inte räcker till och ni är flera i hushållet som köpt husarbete kan det vara fördelaktigt att man omfördelar hela eller delar av avdraget till exempelvis make/maka, sambo. Det gör ni i deklarationen under ”Övriga upplysningar” och kryssar i rutan för omfördelning. För att kunna föra över rot-delen måste den personen vara delägare av bostaden. Om ni är två ägare till bostaden som har rot-renoverat och någon av er inte har tillräckligt hög skatt för 2023, se om ni kan omfördela ränteavdragen så att den som tjänar mer tar större del av ränteavdragen. En annan möjlighet kan vara att fördela rot-avdraget mellan bostadens ägare så att den som tjänat mer och betalat mer skatt tar en större del av rot-avdraget. Men det förutsätter att rot-arbetena totalt ligger under maxnivån för arbetskostnaderna. 

Rotarbete och rutarbete (skatteverket.se)

Exempel

Den som har för låg skatt för att kunna utnyttja rot- och rutavdrag fullt ut och har uppskov med exempelvis kapitalvinstskatt från tidigare bostadsförsäljning kan plocka fram sådan vinst till beskattning för att på så sätt kunna utnyttja större del av rot/rut-avdraget. 

Subventionsgraden för rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden och den maximala skattereduktionen är 50 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som är knappt 167 000 kronor per år och person.

Subventionsgraden för rutavdraget är 50 procent av arbetskostnaden och den maximala skattereduktionen är 75 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen räknas på ett underlag på 150 000 kronor per person och år.

Tänk på att den totala skattereduktionen för rot- och rut-arbeten är 75 000 kronor per person och år varav rotavdraget maximalt 50 000 kronor. 

Skattereduktion för solceller och laddstolpar

Skattereduktionen för installation av grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdraget men är en egen skattereduktion. Det gäller för installationer som påbörjat, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Skattereduktionen gäller kostnaden för både arbetskraft och material. 

Skattereduktionen för grön teknik ges för;

Installation av nätanslutet solcellssystem med 20 procents skattereduktion av kostnaden för arbete och material. En höjning från tidigare 15 procent.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi ger skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av laddningspunkt till elfordon med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Grön teknik - Privat (skatteverket.se)

Betala in till skattekontot om du betalt för lite preliminärskatt 

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du räknar med en ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor borde du redan gjort en extra skatteinbetalning för att helt undvika kostnadsränta. Räntan på belopp över 30 000 kronor började räknas från och med den 13 februari. Räntan på skattekontot räknas dag för dag. Har du kvarskattebelopp på högst 30 000 kronor är sista betalningsdag för att helt slippa ränta den 4 maj. Den 1 augusti 2023 höjdes kostnadsräntan till 5 procent från 2,5 procent på årsbasis. Räntan är inte avdragsgill.

Kvarskatten betalas in till Skatteverkets bankgirokonto 5050-1055. Du ska även ange dina inbetalningsuppgifter. OCR-nummer hittar du på din preliminära skatteuträkning som finns med din inkomstdeklaration eller på ditt kommande slutskattebesked. Har du e-tjänsten kan du även ta fram ditt OCR-nummer där eller beställa inbetalningskort via Skatteverkets beställningstjänst. Det går även att betala med Swish men bara 40 000 kronor per dygn. Logga in på Mina sidor. Det går även att få fram ditt OCR-nummer på Skatteverkets hemsida genom att ange ditt personnummer.

Betala rätt skatt från början

Kom ihåg att om du vill ha skattejämkning måste du ansöka om jämkning varje år. Tidigare fick du en förfrågan från Skatteverket om du ville ha fortsatt jämkning. Du som har fått ökade ränteutgifter eller har inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut bör fundera på att söka jämkning för inkomståret 2024 för att betala rätt skatt från början. Gör en preliminär skatteberäkning på Räkna ut din skatt (Skatteverket.se)

Fakta inför årets deklaration

När ska deklarationen senast lämnas in?

Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 torsdagen den 2 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare. Kontrollera noga den förtryckta blanketten, specifikationen, samt den preliminära skatteberäkningen så att det stämmer med dina egna kontrolluppgifter från bank med flera. Kontrolluppgifter för inkomståret 2023 skickas in månadsvis av arbetsgivare till Skatteverket.

När kommer deklarationen?

Har du en digital brevlåda, anskaffad senast 3 mars 2024, kommer din deklaration finnas där från och med början av mars. Pappersdeklarationen skickas ut från mitten av mars till mitten av april. Är du ansluten till en digital brevlåda kommer du inte få någon pappersblankett. Du kan se din deklaration och deklarera i Skatteverkets app och e-tjänst från den 19 mars oavsett om du har en digital brevlåda eller inte.

Hur kan jag deklarera?

Du kan deklarera genom att sms:a, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänst och givetvis även på pappersblankett. 

Om alla uppgifter stämmer och du inte har några bilagor att fylla i, behöver du bara godkänna deklarationen. Det kan du alltså göra genom att ringa, använda e-tjänst, app, sms:a, eller via blankett. 

Om du ska göra avdrag för resor till och från arbetet kan du göra det via Skatteverkets app eller e-tjänst. Gör du avdraget via e-tjänsten ska du använda den säkerhetskod som finns på den förtryckta blanketten eller din e-legitimation. 

Om du deklarerar elektroniskt och vill ändra eller lägga till uppgifter, eller lämna bilagor loggar du in med din e-legitimation. De flesta bilagorna kan idag lämnas elektroniskt. Det finns även möjlighet att importera vissa bilagor som fil från till exempel en bank, mäklare eller bokföringsbyrå. Filen ska ha formatet sru. 

Vad krävs för att få skatteåterbäring redan i början av april?

För att få skatteåterbäringen redan i april måste du ha skaffat en digital brevlåda (senast 3 mars 2024) och anmält konto samt ha godkänt deklarationen i app eller i e-tjänst, utan att ändra eller lägga till något, senast den 3 april. 

Vad krävs för att få skatteåterbäring till midsommar?

Du som deklarerar senast den 2 maj, digitalt eller på papper, får skatteåterbäringen 4 till 7 juni i år. Du ska även ha anmält bankkonto där dina pengar ska sättas in.

Vad gör jag om jag inte får någon deklarationsblankett?

Om du inte fått din deklarationsblankett den 15 april bör du kontakta Skatteverket om du inte avsagt dig pappersdeklarationen och har en digital brevlåda. Vill du ha pappersdeklaration kan du alltid beställa den via Skatteverkets beställningstjänst.

Beställa blanketter - Privat (skatteverket.se)

Om du deklarerar via e-tjänst, app, sms eller telefon ska du inte skicka in din pappersblankett. Du kan även utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Antingen utser du ombudet digitalt via Skatteverkets e-tjänst, Ombud och behörigheter, eller skickar in en blankett.

Blankett ombud (skatteverket.se)

Vad händer om jag inte lämnar in min deklaration i tid?

Om du glömmer bort att lämna din deklaration i tid och inte fått anstånd kan du drabbas av en förseningsavgift på 1 250 kronor.

Om Skatteverket beslutar att ändra något i din deklaration kommer du få slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet. Om du då kommer få tillbaka pengar sätts de in direkt på ditt anmälda konto. Visar det sig att du ska betala in mer så ska betalningen av skatten ske inom 90 dagar från det att du mottagit slutskattesedeln.

Ovanstående information är avsedd att ge en allmän vägledning om skattereglerna och de valmöjligheter du kan ställas inför. Observera att informationen inte är anpassad efter din ekonomi eller dina specifika förutsättningar och därför inte får ses som en rekommendation om vilket val som är lämpligast just i ditt fall. För att få ett förslag som är anpassat efter din situation, bör du kontakta någon med kunskap inom området.

För mer information kontakta:

Américo Fernández

Privatekonom

070-739 45 64

americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson

Senior analytiker privatekonomi

070-763 65 88

susanne.eliasson@seb.se

Amie Berglund

Analytiker privatekonomi

070-739 41 51

amie.berglund@seb.se