Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s traditionella försäkring investerar i vindkraftverk i Taiwan

Arkivbild.

SEB:s traditionella försäkring är medinvesterare i två nya vindkraftverksparker i Taiwan – Changang-Xidao. Det är möjligt genom den långsiktiga investeringen i den danska infrastrukturförvaltaren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) fonder.

Med en total kapacitet på nästan 600 MW ökar de två parkerna Taiwans vindkraftsproduktion med 25 procent och bidrar därmed signifikant till landets energiomställning.

– Projektet är viktigt för oss som investerare, eftersom vi i och med detta bidrar stort till Taiwans energiomställning i och med etableringen av den lokala havsvindkraftindustrin. Det kommer att stödja Taiwans långsiktiga ambitioner inom havsvind, säger Ayedin Vahedi, portföljförvaltare alternativa investeringar inom SEB:s division Liv.

Vindkraftsverksparken består av 62 Vestas V174-turbiner och vid full kapacitet kommer den generera förnybar energi till 650 000 hushåll i Taiwan.

Copenhagen Infrastructure Partner grundades 2012 och är idag världens största dedikerade förvaltare inom gröna investeringar i förnybar energi och en global ledare inom just vindkraft till havs. Fonderna fokuserar på investeringar i vindkraft till havs och på land, solpaneler, biomassa och energi från avfall, överföring och distribution, reservkapacitet, lagring, avancerad bioenergi och Power to X. Totalt förvaltar de 12 fonder som tagit in drygt 28 miljarder Euro för investeringar i energi- och infrastrukturprojekt från över 160 institutionella investerare. Den traditionella försäkringen i SEB har gjort investeringar i 5 av dessa fonder på totalt 1,2 miljarder kronor sedan 2014.

– SEB:s traditionella försäkring identifierade tidigt CIP som en lovande förvaltare inom gröna investeringar och har investerat i deras flaggskeppsfonder Copenhagen Infrastructure sedan 2014. Sedan dess har den bidragit stort till försäkringstagarna både utifrån ett avkastningsperspektiv, men också genom nyttan i energiomställningen, säger Damir Ratkovic, huvudansvarig för alternativa investeringar i SEB:s division Liv.

Traditionell försäkring skiljer sig från fondförsäkring genom att försäkringsbolaget väljer var pensionssparandet ska placeras. Vid sparande i fondförsäkringar är det spararen själv som väljer fonder.