Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Traditionell försäkring investerar i fyra nya gröna obligationer

Mikael Nyberg och Hjalmar Ekström

Hållbart lantbruk, gröna byggnader och produkter med låg klimatpåverkan. Det är områden som försäkringstagarna i SEB:s traditionella försäkring finansierar i och med portföljens senaste investering i fyra gröna obligationer. 

– Redan idag utgörs 100 procent av vår direktägda företagsobligationsportfölj av gröna obligationer och med dessa investeringar fortsätter vi att växa den hållbara delen i portföljen, vilket ligger i linje med vår ambition, säger Hjalmar Ekström, portföljförvaltare, Pension & Försäkring i SEB.

Totalt investerar Pension & Försäkring, SEB:s svenska livförsäkringsbolag, cirka 130 miljoner kronor och de två största investeringarna görs i Borås kommun och Göteborgs stad. 

Borås kommuns intäkter från gröna obligationer kommer att användas till att finansiera hållbara byggnader, vilket gäller både nybyggnation och renovering av befintliga fastigheter. Det finns även utrymme inom ramverket för investeringar inom förnybar energi och energieffektivisering.

För Göteborgs stads obligation går investeringarna i huvudsak till att refinansiera befintliga byggnader, men också delvis till nya fastigheter. Även projekt inom kategorierna vatten- och avloppshantering, förnybar energi och energieffektivitet kan genomföras. 

Kapitalet från den tredje obligationen, Lantmännens gröna obligation, ska användas till miljövänliga produkter, anpassning till en cirkulär ekonomi och hållbart lantbruk. Dessutom finns utrymme att investera i elektrifiering av lantbruksmaskiner.

Den fjärde obligationen är Husqvarnas och här är ambitionen att använda finansieringen till innovativa hållbara produkter för att ha en positiv inverkan både genom minskad klimatpåverkan, främja cirkulär ekonomi samt påverka människors beteenden. 

– Hållbarhet är integrerat i vår investeringsanalys, vilket betyder att vi, utöver finansiella aspekter, också utvärderar investeringens påverkan på miljön, människor och det omgivande samhället. Genom att bland annat arbeta med så kallade temainvesteringar, som innebär att pensionspengarna placeras inom ett speciellt område, kan vi bidra till en mer hållbar utveckling inom miljö, samhälle eller social utveckling. Det görs bland annat genom investeringar i gröna obligationer, infrastruktur och mikrofinansieringslån, säger Mikael Nyberg, chef för Traditionell försäkring inom investeringsenheten i Pension & Försäkring.