Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rankas som bästa hållbarhetsrådgivare i Norden

SEB rankas för fjärde året i rad som bästa hållbarhetsrådgivare av stora företag och finansiella institutioner i Norden. SEB rankas som nummer ett i Sverige, Finland, Danmark och Norden totalt.

– Det är ett extraordinärt glädjande besked att vi fortsätter få kundernas förtroende för vårt sätt att utveckla lösningar som hjälper dem att hantera sina hållbarhetsutmaningar. På så sätt bidrar vi till omställningen och till deras konkurrenskraft, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer.

Prosperas rapport Sustainability Advisor 2023 är en sammanvägning av resultatet i ett drygt 30-tal kunderundersökningar bland omkring 1 900 företag och institutioner i Norden som Prospera har genomfört under 2023. Det handlar dels om de breda undersökningarna Corporate och Institutional Banking, dels om separata undersökningar för olika produktområden.

I alla dessa undersökningar finns en fråga där kunderna får bedöma hur bra bankerna är på att stötta dem med hållbarhetsrådgivning. Resultatet på denna fråga har sedan sammanräknats till en totalpoäng.

SEB rankas totalt som nummer ett i Norden med 1188 poäng (1243 poäng i fjol). SEB tappar poäng bland företagskunderna, men förbättrar poängen bland finansiella institutioner. Sammantaget innebär detta att SEB försvarar förstaplatsen i företagssegmentet och stärker förstaplatsen bland finansiella institutioner.

Ser man till enskilda länder rankas SEB fortsatt som nummer ett i Sverige och Finland, men stiger i år även upp till förstaplatsen i Danmark. I Norge rankas SEB på delad andra plats.

– Det är extra roligt att få det här erkännandet i ett land som Danmark, som tagit så många steg framåt med sina satsningar på energiöar för havsbaserad vindkraft och vätgasproduktion.

Vad krävs för att fortsätta utveckla hållbarhetsrådgivningen?

– Det handlar om att förstå kundernas situation och de ekosystem de verkar i. I takt med att bolagen börjar rapportera enligt CSRD* blir hållbarhet något som genomsyrar alla delar av deras verksamhet. Vi behöver bli ännu mer insiktsfulla i hur utvecklingen ser ut inom varje bransch och hur hållbarhet kan integreras i kundernas affärsmodeller, säger Hans Beyer.

*CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv om hur företag ska rapportera information om hållbarhet i sin årsredovisning.

Topplistan hos Prospera (pdf)