Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar ändringar av hur finansiella rapporter presenteras 2022–2023

SEB publicerar jämförelsetal för 2022 och 2023 för att presentera resultaträkningen med absoluta värden. Ändringarna påverkar primärt Rörelsekostnader, Förväntade nettokreditförluster och Påförda avgifter.

Den ytterligare informationen hänförlig till tabellen för Nettoresultat av finansiella transaktioner har utökats. De tidigare redovisade värderingsjusteringarna för motpartsrisk (CVA) och egen kreditvärdighet avseende derivat (DVA) har kompletterats med värderingsjusteringar avseende finansiering (FVA) och säkerheter (ColVa).

Ut- och inlåning inom divisionen Large Corporates & Financial Institutions har justerats för marginalsäkerheter.

Divisionen Investment Management har ändrat namn till Asset Management.

Reviderade finansiella tal (pdf)

Reviderade finansiella tal (xlsx)