Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommer ingå ett strategiskt partnerskap med Kivra

Henrik Lönnevi, vd på Kivra, och Stefan Stignäs, chef för strategiska partnerskap på SEB

SEB har skrivit en avsiktsförklaring för ett strategiskt partnerskap med Kivra, Sveriges största plattform för hantering av viktiga dokument. Ambitionen är att skapa ett gemensamt digitalt ekosystem som gör det möjligt för kunder att ha kontroll över sina tjänster och hantera sin data i den kanal de föredrar. Genom partnerskapet vill SEB öka tillgängligheten, med fokus på användarvänlighet och hållbarhet. 

– SEB:s övergripande ambition är att bygga och tillhandahålla produkter och tjänster baserade på öppna ekosystem. Vårt mål är att skapa ökat kundvärde och att förbättra kundupplevelsen. Ett långsiktigt mål är att tillgodose kundens möjlighet att hantera och kontrollera sin personliga data. Vidare kommer finansiella aktörer, givet den kommande förordningen kring "Open Finance", att behöva utveckla standardiserade sätt för kunderna att dela personlig och icke-personlig information med tredje part, säger Stefan Stignäs, chef för Exploratory Banking & Strategic Partnerships på SEB.

Kivra är en plattform som kopplar samman 5,8 miljoner svenskar med mer än 40 000 verifierade företag och myndigheter. Kivra gör det möjligt att på ett säkert och hållbart sätt skicka ut dokument såsom räkningar, brev och kvitton, samtidigt som mottagaren enkelt kan samla och hantera dessa – allt i samma app.  

– Partnerskapet med SEB är något vi är väldigt stolta över. SEB har en stark egen plattform och hög innovationskraft. Att de nu tillgängliggör tjänster och viktigheter även i Kivra, för kundens bästa, är väldigt lyhört och framåtlutat. De går verkligen i bräschen för hur ett kundfokuserat samarbete med oss kan se ut, säger Henrik Lönnevi, vd på Kivra.

SEB strävar efter att kontinuerligt möta våra kunders föränderliga behov, samt att anpassa oss till nya marknadsförutsättningar och hållbarhetskrav. Som en del i detta är det SEB:s övertygelse att strategiska partnerskap spelar en viktig roll för att ompröva sätten på vilka vi utvecklar och distribuerar produkter och tjänster, med fokus på att skapa den bästa kundnyttan. Partnerskapet med Kivra kommer att göra det möjligt för SEB att använda Kivras plattform som en kanal för specifik digital kommunikation, men också för skräddarsydda produkter och tjänster.

– Genom detta partnerskap tar vi ytterligare ett viktigt steg på vår digitala förändringsresa. Vi är övertygade om att den ökade flexibilitet och tillgänglighet som partnerskapet med Kivra medför kommer att vara till stor nytta för våra kunder. Partnerskapet är helt i linje med SEB:s 2030-strategi, genom vilken vi strävar efter att stärka innovation och affärsmomentum genom externa partnerskap och därigenom framtidssäkra SEB, säger Jonas Söderberg, chef för SEB:s division Företag & Privatkunder.

Avsiktsförklaringen inkluderar även en investering som kommer att göra SEB till minoritetsägare i Kivra.