Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar sitt arbete mot finansiell brottslighet

Dagens industri har i en serie artiklar de senaste veckorna granskat hur kriminella har utnyttjat det finansiella systemet, inklusive fall kopplade till SEB. Banken ser väldigt allvarligt på dessa fall. 

De senaste åren har den organiserade brottsligheten vuxit kraftigt i Sverige. Den drabbar privatpersoner, företag, banker och myndigheter och är ett hot mot hela samhället.

Det finns även fall där SEB har drabbats. Det pågår en rättegång mot en individ som tidigare var anställd på SEB, och som står åtalad för att ha utnyttjat sin anställning på SEB genom att ta emot mutor för att bevilja lån på bedrägliga grunder. I en annan rättegång har personer dömts för att ha lurat banker, däribland SEB, att på falska grunder ge ut lån.

Detta ser banken mycket allvarligt på. Vi samarbetar alltid till fullo med Polisen och andra brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter så att kriminella kan lagföras och dömas.

– Den organiserade brottsligheten är ett växande problem som ställer allt högre krav på oss och på vår bransch, och på samhället i stort. På SEB tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi arbetar varje dag, året om med att bekämpa finansiell brottslighet. Varje fall av brottslighet är ett för mycket. Vi stärker därför hela tiden våra rutiner och förmågor för att förebygga och bekämpa detta. Då brottsligheten hela tiden förändras finns inga garantier för att vi aldrig kan komma att drabbas, säger Mats Torstendahl, ställföreträdande koncernchef och ansvarig i koncernledningen för Financial Crime Prevention.

Dagens industri belyser flera faktorer som vi håller med om, bland annat att alla banker måste ta sitt ansvar för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten, att samhället måste samverka och lösa frågan med gemensamma krafter och att banker måste agera resolut mot kriminella och bedragare. Så arbetar SEB idag, och vi arbetar ständigt för att stärka våra förmågor.

Med det sagt så finns ett antal slutsatser i Dagens industris artiklar som vi anser är felaktiga. Det går inte, som tidningen gör, att dra långtgående slutsatser om SEB:s arbete mot finansiell brottslighet baserat på ett fåtal fall. Det handlar, i tidningens rapportering, om lån på knappt 20 miljoner kronor som SEB har beviljat på bedrägliga grunder. Detta belopp är inte att förringa. Men det måste sättas i perspektiv. De enskilda fallen utgör en bråkdel av den totala kriminella ekonomin, som enligt Polisen omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor om året. I den statistik och fakta vi har att tillgå är SEB inte överrepresenterat vad gäller finansiell brottslighet.

– Vi övervakar flera miljarder finansiella transaktioner och tillsammans med de andra bankerna rapporterar vi tusentals misstänkta transaktioner till finanspolisen varje år. Det är en viktig del av vårt ansvar som bank. Vi har de senaste åren kraftigt stärkt våra resurser, antalet medarbetare, och våra förmågor att kontrollera, övervaka och analysera. Vi har även fördjupat vårt samarbete med Polisen, andra brottsbekämpande myndigheter, och med den privata sektorn. Detta är ett arbete som ger resultat men som samtidigt aldrig blir färdigt eftersom brottsligheten hela tiden försöker hitta nya vägar, säger Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention på SEB.

Som bank har vi ansvar att motverka, förebygga, identifiera och rapportera misstänkt brottslighet. Vi polisanmäler alltid oegentligheter och misstänkt brottslighet. Vi har också ansvar att assistera de rättsvårdande myndigheterna som sedan tar vid. Även om det är relativt sällsynt händer det tyvärr att även anställda i finansbranschen begår brott. Om en anställd bryter mot lagen och/eller mot våra interna regler och processer, är det självfallet oacceptabelt och om så sker vidtar vi de åtgärder som krävs.

SEB samarbetar även med andra banker, med Polisen och myndigheter. Det gör banken bland annat genom SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force), som arbetar för att öka informationsdelningen och förbättra vår gemensamma motståndskraft. Som ett resultat av detta har ett ökat antal kriminella kunnat identifieras.