Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB investerar i Copenhagen Energy Islands, ett nytt utvecklingsföretag som lanserats av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) med syfte att driva global utveckling av så kallade energiöar. Denna typ av storskaliga, havsbaserade energinav kan spela en avgörande roll för den globala strävan att skala upp förnybar energiproduktion och uppnå nettonollutsläpp av koldioxid 2050. 

Copenhagen Energy Islands är ett oberoende företag, majoritetsägt av CIP och en grupp institutionella investerare. Företaget utvecklar för närvarande en portfölj med ett tiotal energiöprojekt i Nordsjön, Östersjön och i Sydostasien. Bland grundarna finns nordiska, europeiska och nordamerikanska investerare med erfarenhet av investeringar i infrastruktur för förnybar energi, såsom SEB, PensionDenmark, PFA och Andel.

– Energiomställningen och ökade investeringar i havsbaserad vindkraft och andra förnybara energikällor är kritiska för att världen ska nå nettonollutsläpp 2050. Som bank har vi en viktig roll i att stötta våra kunders omställning till ett koldioxidsnålt samhälle och vi är väldigt glada att vi nu har möjlighet att investera i detta viktiga projekt, säger Kristian Skovmand, landschef för SEB i Danmark.

Energiöar är storskaliga havsbaserade energinav, som har potential att möjliggöra den massiva uppskalning som krävs för den globala utbyggnaden av nästa generations havsbaserade vindkraft. Fördelen med sådana nav är att man genom dem kan uppnå en avsevärt lägre kostnad för kraftöverföring, göra det möjligt att etablera storskalig vätgasproduktion samt uppnå synergier mellan energi och vätgasproduktion. Energiöar kombinerar befintlig, beprövad teknik på ett nytt och innovativt sätt och i betydligt större skala, vilket möjliggör en kostnadseffektiv utbyggnad och integrering av havsbaserad vindkraft.

– Vår vision är att tillhandahålla konkreta lösningar på den globala utmaningen att skala upp förnybar energi. Om vi ​​vill uppnå nettonollutsläpp till 2050, måste vi skala upp utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och andra förnybara energikällor till en aldrig tidigare skådad nivå. Idag handlar utmaningen mindre om den stegvisa utbyggnaden av havsbaserade vindkraftsparker, utan mer om hur man integrerar storskalig havsbaserad vindenergi i de globala energisystemen. Vi ser energiöarna som ett nyckelverktyg för att lösa denna utmaning och förverkliga de ambitiösa målen för havsbaserad vindkraft över hela världen, säger Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner och grundare av CIP.

CIP är världens största fondförvaltare när det gäller investeringar i nyetablering av förnybar energi och en global ledare av havsbaserad vindkraft. De fonder som förvaltas av CIP fokuserar på investeringar i vindkraft till havs och på land, solenergi, energi från biomassa och avfall, kraftöverföring och distribution, reservkapacitet, lagring, avancerad bioenergi och ”Power-to-X” (alltså att använda förnybar energi för att skapa en annan energibärare som vätgas). CIP förvaltar 12 fonder och har hittills samlat in cirka 26 miljarder euro för investeringar i energi och tillhörande infrastruktur från mer än 150 internationella institutionella investerare.

För mer information, besök cip.com.