Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB erbjuder företag att köpa koldioxidinfångning från avfallsförbränning

SEB har av det cirkulära energibolaget Hafslund Celsio fått mandat att sälja carbon removal-certifikat för infångning och lagring av koldioxid från bolagets avfallsförbränningsanläggning i Oslo. Det är det första fullskaliga projektet i sitt slag. 

Fjärrvärme och avfallsförbränning

Hafslund Celsio äger och driver Norges största fjärrvärmenät i Oslo-regionen. Den huvudsakliga värmekällan är överskottsvärme från avfallsförbränning. Deras anläggning på Klemetsrud, i utkanten av Oslo, är landets största avfallsförbränningsanläggning och behandlar omkring 350 000 ton avfall årligen. Förbränningen skapar årliga koldioxidutsläpp, både biogena och fossila, på cirka 350 000 ton. Anläggningen är den största enskilda källan till fossila koldioxidutsläpp i Oslo kommun och svarar för17 procent av de totala utsläppen.

För att minska utsläppen och leva upp till Oslos högt ställda klimatmål har företaget, med stöd av bland andra norska staten och Oslo kommun, beslutat att etablera en fullskalig anläggning för att fånga in och permanent lagra den koldioxid som anläggningen genererar.

Longship och Northern Lights

Hafslund Celsio är tillsammans med cementtillverkaren Heidelberg Materials en av två fångstanläggningar i den norska regeringens initiativ och demoprojekt Longship. Det syftar till att skapa Europas första kompletta värdekedja för koldioxidinfångning och lagring, inklusive transporter och permanent lagring under havsbotten i Nordsjön genom Northern Lights-projektet.

Northern Lights är ett samriskprojekt som drivs av energibolagen Equinor, Shell och TotalEnergies, Northern Lights har etablerat en fullskalig transport- och lagringslösning och står redo att ta emot de första leveranserna av flytande koldioxid under 2024. Hafslund Celsio har med garanti från norska staten säkrat kapacitet hos Northern Lights för lagring av den koldioxid som fångas in vid avfallsförbränningen.

Hafslund Celsio kommer att transportera flytande koldioxid med utsläppsfria lastbilar till ett mellanlager i Oslos hamn. Där hämtas den upp av Northern Lights för vidare befordran till anläggningen vid Øygarden på Norges västkust.

Biogen koldioxid

Omkring hälften av avfallet som hanteras i Klemetsrud kommer från biologiska källor, exempelvis matrester, papper, papp och trävirke. De koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning av detta avfall är biogen och ingår i det naturliga kolkretsloppet. Genom att fånga in och lagra dessa utsläpp tar man bort koldioxid från atmosfären, vilket resulterar i negativa koldioxidutsläpp.

Detta kallas Bio-CCS eller BECCS, något som både EU-kommissionen, FN och den internationella energibyrån betonar är av största betydelse för att nå världens klimatmål. De volymer som fångas upp vid Klemetsrud kommer att mätas noggrant och verifieras vetenskapligt av en tredje part.

Erbjuder företag att minska klimatavtrycket

Hafslund Celsio erbjuder nu företag att neutralisera sitt klimatavtryck genom att köpa Bio-CCS-certifikat. De motsvarar en viss kvantitet infångad koldioxid när anläggningen står klar, vilket beräknas ske 2028. Genom att köpa carbon removal-certifikat från projektet bidrar köparna till ett positivt slutligt investeringsbeslut.  

Vid full kapacitet kommer Klemetsrud-anläggningen att fånga in 175 000 ton biogen koldioxid per år och dessutom reducera Oslos fossila koldioxidutsläpp med 17 procent.

– Vi erbjuder en lösning för företag, som inte har möjlighet att reducera alla sina utsläpp. Det gäller inte bara tunga industrisektorer som stål, energi, kemi, cement, flyg utan nästan alla branscher i viss utsträckning. Genom att köpa carbon removal-certifikat kan de neutralisera de utsläpp som inte går att undvika och därmed nå sina klimatmål, säger Jannicke Gerner Bjerkås, chef för CCS och Carbon Markets, Hafslund Celsio.

En annan viktig drivkraft för de potentiella köparna kan vara att undvika framtida kostnader i takt med att priset ökar i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.

Framväxande marknad

SEB har fått mandat att sälja Hafslund Celsios bio CCS-certifikat på finansmarknaden till en bred skara av potentiella köpare. Banken är pionjär på denna framväxande marknad och har tidigare fått mandat från den norska projektutvecklaren Inherit Carbon Solutions.

Maximilian Brodin, chef för Commodities på SEB, konstaterar att marknaden för koldioxidinfångning fortfarande är omogen, men att den har många likheter med etablerade råvarumarknader. Han förväntar sig att bio-CCS-certifikat gradvis kommer att utvecklas till likvida finansiella instrument.

– Celsio är ett flaggskeppsprojekt inom negativa utsläpp och vi ser fram emot att engagera oss i detta partnerskap och visa Klemetsrud-projektet för kunder i hela Europa och på andra ställen, som har bestämt sig för en ambitiös dekarboniseringsresa. Negativa utsläpp kommer att vara en viktig del av deras lösning för att klara av den svåraste sista milen mot nettonoll, säger han.