Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB breddar utbudet – Sweco först ut med hållbarhetslänkad garanti

SEB utökar paletten av hållbar finansiering med gröna och hållbarhetslänkade bankgarantier. Teknikkonsulten Sweco är först ut med att koppla sin befintliga garantifacilitet till bolagets långsiktiga klimat- och jämställdhetsmål. 

– Hållbarhet är en integrerad del i all vår verksamhet. Vi har sedan tidigare knutit vår lånefacilitet till bolagets hållbarhetsagenda och nu tar vi nästa steg genom att även koppla vår garantifacilitet till samma nyckeltal, säger Olof Stålnacke, finanschef på Sweco. 

SEB har för fjärde året i rad rankats som den bästa hållbarhetsrådgivaren av stora företag och finansiella institutioner i Norden. Banken har också en ledande ställning på marknaden för hållbar finansiering, både vad gäller gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån och obligationer.

Nu breddar SEB utbudet av hållbar finansiering ytterligare genom att erbjuda både hållbarhetslänkade och gröna bankgarantier.

– Vi vill vi hjälpa företag att kunna fullfölja sin hållbarhetsstrategi genom hela sin finansiering”, säger Olle Billinger, specialist på hållbar finansiering inom SEB.

Bankgarantier är en basprodukt vid handelsfinansiering. De kan användas som säkerhet i alla typer av affärsavtal och kan gälla allt från att leverera varor eller utföra ett uppdrag till att betala en lokalhyra.

Det avtal som Sweco har träffat med SEB gäller hållbarhetslänkade bankgarantier. Konstruktionen är densamma som för hållbarhetslänkade lån, det vill säga att produkten är kopplad till företagets hållbarhetsstrategi.

– Vi sätter upp ett ramverk med hållbarhetsmål och KPI:er. Sedan gör vi en årlig uppföljning och på basen av hur väl kunden har mött KPI:erna justerar vi garantiprovisionen (avgiften) för kundens samtliga garantier hos SEB. Når kunden sina mål blir avgiften lägre och omvänt, säger Sara Dahlman, produktchef för bankgarantier på SEB.

Sweco har sedan tidigare tecknat ett hållbarhetslänkat lån, där villkoren är knutna till arkitekt- och ingenjörsfirmans långsiktiga initiativ för att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten samt uppnå en ökad könsbalans med fler kvinnor bland medarbetarna. Den hållbarhetslänkade garantifaciliteten följer samma ramverk och nyckeltal.

Den andra variant som SEB erbjuder är gröna bankgarantier. Dessa är knutna till enskilda projekt, som uppfyller SEB:s ramverk för grön finansiering. Det kan handla om garantier kopplade till byggandet av vindkraftparker eller andra projekt som uppfyller villkoren för gröna lån och obligationer.

Mer om de hållbarhetslänkade garantierna från Sweco (swecogroup.com)