Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om föreläggande från FI kopplat till WTR-förordningen

Finansinspektionen (FI) har gett SEB samt de andra svenska ägarbankerna i Bankgirot ett föreläggande att innan 31 december 2026 säkerställa att man uppfyller kraven i EU:s Wire Transfer-förordning (WTR). SEB är, tillsammans med de andra ägarbankerna av Bankgirot, fullt dedikerade till att ta fram en lösning och har ett nära samarbete med Bankgirot för att stödja utvecklandet av ny teknisk infrastruktur som behövs för att säkerställa att man kan efterleva WTR. Arbetet med att utveckla denna infrastruktur pågår redan. 

Inhemska transaktioner som görs via Bankgirots betalningsinfrastruktur kan i dagsläget inte inkludera all information som krävs enligt WTR. Enligt WTR ska inhemska betalningar åtföljas av information om betalarens och betalningsmottagarens betalkontonummer. För att lösa detta behöver ny teknisk infrastruktur implementeras. Bankgirot, med stöd av sina ägarbanker, har tagit fram en plan för hur man kan säkerställa en lösning och se till att bankerna kan efterleva kraven i WTR. FI har hållits uppdaterad om denna plan och arbetet med att implementera den är en pågående process av hög prioritet. 

Svenska banker har, genom samarbete inom Svenska Bankföreningen, sedan tidigare utvecklat en rutin för att dela information kopplad till WTR. Bankerna kommer att fortsätta att använda detta verktyg tills den nya tekniska infrastrukturen är på plats.