Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hur långt räcker kronan 2024?

Sydafrika, Turkiet och Japan tillhör de länder som har blivit billigare för oss svenskar medan Mexiko ökat mest i pris. Det visar en genomgång vår seniorekonom Johan Javeus gjort av hur köpkraften ändrats det senaste året.

Många har säkert redan börjat fundera på en utlandssemester senare i år. Vart man väljer att åka styrs självklart av många saker men en pusselbit kan vara hur vår svenska krona står sig i olika delar av världen. Här kommer därför här en genomgång av hur köpkraften hos vår svenska krona har förändrats för olika länder och populära resmål det senaste året. Sydafrika, Turkiet och Japan tillhör de länder som har blivit billigare för oss svenskar medan Mexiko ökat mest i pris.

Trots höga räntor har turismen i världen utvecklats starkt det senaste året. Enligt FN:s turistbarometer ökade turismen med 34% 2023 och i år spås den globala turismen ta tillbaka hela tappet efter pandemin och nå en ny rekordnivå. Även i Sverige ser 2024 ut att bli ett starkt år för utlandsresandet och reseföretagen rapporterar generellt bra efterfrågan. Hur har då kronans köpkraft utvecklats mot olika länder det senaste året?

För att bilda sig en uppfattning om det räcker det inte med att bara titta på växelkursen utan man måste också ta hänsyn till hur mycket den lokala prisnivån ändrats i olika länder. Om kronan t. ex. har stärkts mot ett visst lands valuta, vilket gör det billigare för oss, men priserna i det landet samtidigt har ökat mer än kronan har stärkts, ja då har vår köpkraft ändå minskat.

Tabellen visar hur kronans köpkraft har förändrats det senaste året i 37 länder. I toppen av listan ligger Mexiko, som det land där vår köpkraft har minskat mest, framför allt som följd av en starkare peso. Ett populärt resmål som Storbritannien har också blivit dyrare genom en kombination av starkare pund och högre inflation. Billigast jämfört med förra året har Sydafrika, Turkiet och Japan blivit. De har alla sett sina valutor försvagas mot kronan. När det gäller USA och resmål i EU så har läget faktiskt inte ändrats så mycket det senaste året. Valutaförändringarna har varit rätt små och priserna i dessa länder har stigit i ungefär samma takt som här hemma. 

Trots att vår svenska krona stått sig bättre mot andra valutor och inte tappat lika mycket av sin köpkraft som tidigare så känner nog de flesta ändå att det blivit väldigt dyrt att resa. Och den känslan stämmer bra, enligt SCB har priset på paketresor ökat med nästan 20% det senaste året. Så kanske trots allt bäst att hoppas på en fin sommar som passar bra för ”hemester”.


Länder som blivit dyrare (+) och billigare (-) för svenska turister sedan januari 2023

Land Totaleffekt* Kronans utveckling ** Inflation***
Mexiko 20% -12% 5%
Polen 14% -9% 4%
Brasilien 12% -6% 5%
Storbritannien 10% -5% 5%
Island 10% -4% 6%
Tunisien 8% 0% 8%
Ungern 8% -4% 3%
Schweiz 7% -5% 2%
Marocko 7% -4% 3%
Kroatien 5% -1% 5%
Österrike 5% -1% 4%
Grekland 5% -1% 4%
Indien 5% 0% 5%
Spanien 4% -1% 3%
Frankrike 4% -1% 3%
Tyskland 4% -1% 3%
Egypten 4% 25% 30%
Kanada 4% -1% 3%
Sverige 4% 0% 4%
Portugal 3% -1% 3%
USA 3% 0% 3%
Cypern 3% -1% 2%
Indonesien 2% 1% 3%
Italien 2% -1% 1%
Finland 2% -1% 1%
Danmark 2% -1% 1%
Nya Zeeland 0% 3% 3%
Vietnam 0% 3% 3%
Israel -1% 4% 3%
Australien -1% 4% 3%
Norge -2% 7% 5%
Tjeckien -3% 4% 1%
Thailand -5% 4% -1%
Kina -5% 4% -1%
Sydafrika -5% 11% 5%
Turkiet -6% 64% 55%
Japan -10% 13% 2%

 

* Totaleffekt (+) dyrare / (-) billigare för en svensk turist
** Kronan har (+) stärkts / (-) försvagats mot den utländska valutan
*** KPI/HIKP-inflation i respektive land sedan Jan 2023 till senaste siffra

Notera att den här sammanställningen ska tolkas indikativt då prisförändringar på lokala resmål kan skilja sig mycket från hela landets KPI-utveckling. Den tar av naturliga skäl inte heller inte hänsyn till förändringar i reseföretagens priser.