Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 5 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juni 2024 från 3 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag. 

– Det förvaltade kapitalet har gynnats av den goda börsutvecklingen och en framgångsrik kapitalförvaltning, vilket lett till att vi återigen kan höja återbäringsräntan., säger Nils Henriksson, VD.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den sista mars 118 procent och solvensgraden uppgick till 193 procent. Förvaltat kapital uppgick till 172 miljarder. Avkastningen för det första kvartalet uppgick till 3 procent. Återbäringsräntan i Gamla Liv var 5 procent under hela år 2023