Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fundamentalt förvaltad globalfond med fokus på kvalitetsbolag

I januari lanserades SEB Global Focus Fund – bankens första fundamentalt förvaltade globalfond. Målet är att dra nytta av SEB Investment Managements (IM) kompetens inom just fundamental förvaltning för att identifiera kvalitetsbolag inom ett globalt investeringsområde.

–  Vi har en mycket stark kompetens inom fundamental aktieförvaltning och vill bredda erbjudandet så att våra kunder kan dra nytta av den också i ett sammanhang där investeringsområdet är globalt, utan begränsning av vare sig region eller sektor, säger Andreas Wollheim, chef för fundamental aktieförvaltning på SEB IM.

Grunden i fundamental förvaltning är att analysera bolag ingående utifrån så kallade fundamentala faktorer, såsom konkurrenskraft, lönsamhet, vinstutveckling och tillväxtutsikter. Fokus ligger alltså på enskilda bolags potential, medan den i annan typ av förvaltning kan fokusera på exempelvis stora makroekonomiska trender. Enkelt uttryckt handlar fundamental aktieförvaltning om ”stock picking”.

Koncentrerad portfölj skapar bättre förutsättningar att följa bolagen

SEB Global Focus Fund investerar globalt, både på mogna marknader och tillväxtmarknader. Inledningsvis består fonden av omkring 50 bolag – och intentionen är att också framöver hålla sig till en koncentrerad portfölj, så att innehaven kan övervakas noggrant. Förvaltarna fokuserar på att hitta rimligt värderade bolag med sådana kvalitetsaspekter som stark marknadsposition, hög och uthållig lönsamhet, tydligt hållbarhetsarbete och bevisad förmåga till lönsam tillväxt.

–  Vi bedömer att det här är avgörande aspekter för ett bolags möjlighet att bli framgångsrikt. Vi har tidigare tillämpat liknande modeller i våra regionala fonder med gott resultat. Fördelen med den här fonden är att vi inte bara kan välja det bolag som är bäst i branschen i en viss geografisk region, utan kan välja de bolag som vi anser är bäst i världen, säger Johan Söderström, som förvaltar fonden tillsammans med Alexander Winberg och teamet för global fundamental aktieförvaltning.

Förutom att utgå från bolagens redovisade data kommer förvaltarna att träffa bolagen de är intresserade av, för att bättre kunna analysera deras framtidsutsikter. 

–  Vi ser stort värde i att prata direkt med bolagen och träffar redan idag cirka 300 bolag på ett år. Det finns mycket som inte kommer fram i räkenskaperna och som kan vara av stor betydelse för bolagens förutsättningar att växa och bibehålla eller förbättra lönsamheten. Då fonden, trots att den investerar globalt, är relativt koncentrerad har vi möjlighet att följa bolagen på nära håll och snabbt ta upp detaljer som kan föra bolaget i en ny riktning, säger Alexander Winberg.

Kvalitetsbolag i fokus  

Eftersom fonden fokuserar på färre bolag än en traditionell globalfond kan den också avvika relativt mycket från sitt jämförelseindex. Både avkastningspotentialen och risknivån blir därmed något högre. Fonden klassificeras som risknivå (SRI) 4 på en 7-gradig skala.

–  Vi ser en fördel i att reglerna som är uppsatta för fonden gör att vi kan vara så pass nischade, det skapar goda förutsättningar för att bygga just den portfölj vi vill ha. Då bolagen som uppfyller de kriterier vi letar efter till stor del finns inom teknik- respektive hälsovårdssektorn uppstår en naturlig riskspridning genom sektorernas olika egenskaper, säger Johan Söderström.

–  Ett par exempel på bolag som vi gillar just nu är hälsovårdsbolaget Novo Nordisk, med stark efterfrågan på sina produkter till följd av en åldrande befolkning i världen och allt vanligare välfärdssjukdomar. Även Schneider är ett intressant bolag som drar nytta av den gröna omställningen genom att leverera infrastruktur och mjukvara för att effektivisera elanvändningen, säger Alexander Winberg.

SEB Global Focus Funds förvaltare har tidigare också tagit över förvaltningen av SEB Aktiesparfond, SEB Teknologifond och SEB Artificial Intelligence Fund – en trio fonder som sedan dess har överträffat sina jämförelseindex.

–  Vi har ett mycket starkt team med spetskompetens inom många områden – inte minst inom hälsovård, läkemedel och teknologi. Det här är också sektorer som passar bra ihop med vår investeringsfilosofi där vi strävar efter att investera i kvalitetsbolag – och det är roligt att vi nu kan dra nytta av vår kompetens också på en bred global nivå, säger Andreas Wollheim.

SEB Global Focus Fund är klassificerad som Artikel 8, eller ljusgrön, enligt EU:s förordning SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vilket innebär att den främjar hållbara egenskaper.

Läs mer om fonden på seb.se

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.