Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Behov av extern finansiering när kommuner ska nå klimatmål

Omställningen för att nå nettonollutsläpp är långt ifrån tillräcklig i Sveriges kommuner, visar en ny undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av fonden SEB Nordic Energy. Endast en av tio kommuner anser att omställningen av energiinfrastrukturen i den egna kommunen är tillräcklig.

Undersökningen som SEB Nordic Energy låtit Demoskop göra gäller kommunernas förmåga att nå Sveriges mål för nettonollutsläpp till 2045. 

Bara en tiondel av Sveriges kommuner anser att omställningen av energiinfrastrukturen i deras egna kommuner är tillräcklig för att nå nettonollutsläpp.

Endast 13 procent har tydliga mål på kommunnivå, och bara en fjärdedel har tillräckligt med finansiering för nödvändiga underhållsinvesteringar. 

Elbehov svårt att tillgodose

Undersökningen visar att behovet av el ökar men det ingen självklarhet att kommunerna har förmåga att möta det behovet vare sig i framtiden eller på ett års sikt. 

Behovet av investeringar är stort, samtidigt saknas det finansiellt utrymme i de kommunala budgetarna.

Undersökningen visar till exempel att: 

  • Hela 93 procent av de tillfrågade kommunerna bedömer att behovet av el i deras kommun redan på kort sikt (5 år) kommer att öka kraftigt eller måttligt .
  • Endast 13 procent svarar att det finns tydligt uppsatta mål i kommunen för att klara deras framtida energibehovet i kommunen. 
  • Behovet av investeringar både gällande nyinvesteringar och underhåll uppfattas vara ganska eller mycket stort .
  • Bara 25 procent av respondenterna ser säger att de helt och hållet finns finansiellt utrymme för att klara de underhållsinvesteringar som krävs.
  • Endast 19 procent bedömer att det finns finansiellt utrymme att klara nyinvesteringar, där det framförallt är . Det är framför allt i landsbygdskommunerna som anser sig det saknas finansiellt utrymme .
  • Bara 10 procent bedömer att hastigheten är tillräcklig för att klara den lokala energiomställningen. 

Stort behov av extern finansiering

Undersökningen visar också att en klar majoritet (73 procent) av kommunerna, uppfattar att det finns ett stort behov av extern finansiering för att klara investeringsbehoven. 

– Undersökningen bekräftar det vi observerat; att det finns ett stort behov av extern finansiering om vi ska nå klimatmålen och på sikt bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft och här finns det en möjlighet för institutionella investerare att vara med och påverka, säger Elin Löfblad, portföljförvaltare på fonden SEB Nordic Energy. 

Eftersom fondens strategi till stor del bygger på uppgradering av befintliga tillgångar finns det möjlighet att i närtid öka den lokala elproduktionen, till skillnad från större nybyggnation som tar betydligt längre tid. Dessutom återanvänds en stor del av materialet, vilket också har fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Den 26 juni håller SEB Asset Management, bankens division för fondförvaltning, ett panelsamtal i Almedalen på temat "Har Sveriges kommuner energi nog att nå klimatmål och möta lokal tillväxt?"

Deltagare i panelen är John Hassler, professor inom Energipolicy på Stockholms universitet och utredare för regeringens klimatplan; Mats Green, Energi- och näringspolitisk talesperson (M); Sofia Hedén, kommunalråd och ordförande för miljönämnden i Malmö stad (S); samt Niklas Sörensen, vd för Locus Energy.

Se detta och andra seminarier av SEB från Almedalen 2024 (creomediamanager.se)

Om SEB Nordic Energy