Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare

Idag träffar företrädare för bankerna, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten regeringen för att presentera en rad olika åtgärder för att ytterligare stärka kundskyddet mot bedrägerier. 

De säkerhetsåtgärder som presenteras vid mötet, som är en uppföljning på det möte som regeringen höll den 13 februari, omfattar ytterligare utveckling av systemen för övervakning av transaktioner samt anpassningar av produktutbudet. Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner samt sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt. Kunderna kan också erbjudas extra kontroll vid betalningar, till exempel att transaktionen måste godkännas av en för kunden betrodd person. Samtliga Bankföreningens medlemmar står bakom åtgärdspaketet.

Som SEB tidigare kommunicerat ser banken väldigt allvarligt på de ökande antalet bedrägerier i samhället och har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att stärka skyddet för våra kunder, bland annat beloppsbegränsningar på olika produkter och vid vissa transaktioner. Då kriminella ständigt försöker hitta nya vägar att utnyttja det finansiella systemet och bankers kunder vidtar vi kontinuerligt åtgärder och arbetar nu för att möjliggöra ytterligare beloppsbegränsningar samt på att ge privatkunder möjligheten att välja tidsfördröjning och dualitet vid transaktioner. SEB kommer innan sommaren att återkomma med information om dessa ytterligare säkerhetsfunktioner.

På seb.se finner du ytterligare åtgärder du som kund kan ta för att skydda dig mot bedrägerier, till exempel avaktivering av utlandsbetalningar samt ändrade köpinställningar och köpgränser för kort, samt råd och tips om hur du skyddar dig:

Skydda dig mot bedrägerier  (seb.se)

Här kan du läsa Bankföreningens pressmeddelande i sin helhet: