Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Skapar avfallsfritt kretslopp för fiskindustrin i Kungshamn

Claes Lundberg och Joel Oresten

Tänk runt inte rakt. Det är mottot för Renahav i Kungshamn. Företaget omvandlar fiskavfall från en miljöbelastning till värdefulla produkter som värme, el, biogas och kravmärkt gödning till det lokala jordbruket. För det belönades Renahav med SEB:s hållbarhetspris The Next Awards i kategorin Transformation.

Priset mottogs av Joel Oresten och Claes Lundberg, som är två av grundarna till Renahav. De är båda ingenjörer och har en lång bakgrund inom fiskindustrin. De har också en personlig koppling till Kungshamn, som är centrum för svensk sjömatsindustri med företag som Orkla (tidigare Abba Seafood), Marenor och Leröy Seafood.

Klara med karriären

För tio år sedan kände de att de var klara med karriären och ville satsa på lokalt entreprenörskap.

– Vi hade lust att göra något hållbart, som våra barn kan vara stolta över, säger Joel Oresten.

De såg att fiskindustrin, som är så viktig för lokalsamhället, stod inför stora framtidsproblem med miljötillstånden. För att möta dessa skulle tillverkarna antingen vara tvungna till stora investeringar eller i värsta fall flytta från kommunen.

Joel Oresten och Claes Lundberg gav sig själva uppgiften att skapa en lösning på avfallsproblemet som ger miljönytta, men inte kostar något för industrin utan tvärtom leder till besparingar.

Skissade på servett

Den lösning som de ritade upp på en servett hemma i Joels hus, fungerar fortfarande som ledstjärna för tillverkarna. Den gick relativt snabbt att förankra med tillverkarna, men däremot drog miljötillståndet ut på tiden.

– Eftersom det är ett projekt som är designat för att förbättra miljön trodde vi att det skulle glida igenom ganska fort. Det gjorde det inte. Det tog sex år. Här har Sverige ett problem. Det måste gå att förbättra tillståndsprocesserna, säger Joel Oresten.

Nu har anläggningen varit igång i fyra år och fungerar enligt plan. Renahav tar tillvara fiskrens och processvatten från de tre industrierna och omvandlar det till biogas. Den går tillbaka till industrierna och har ersatt större delen av deras gasolanvändning. En del biogas används också till att producera el och varmvatten.

–  Vi producerar även en Krav-godkänd gödning, som det lokala jordbruket använder. Grunden i vår filosofi är att det inte ska bli något avfall – allt som lämnar området ska säljas, säger Claes Lundberg.

Företaget skapar värde på tre plan: miljönytta, ekonomisk nytta genom kostnadsbesparingar, men också ökade intäkter genom att tillverkarna kan använda den hållbara produktionen som ett försäljningsargument.  

Den miljömässiga effekten handlar i rena siffror om 10 000 ton minskade koldioxidutsläpp per år, 17 000 ton KRAV-märkt gödning till det lokala jordbruket, grön el till nätet, varmvatten som minskar energibehovet i industrin, samt inte minst rent vatten till havet, vilket gör att industrierna kan leva vidare och expandera med trygga miljötillstånd.

Nästa steg fiskfoder

Nästa steg handlar om att skapa ännu mer värde genom att använda avfallet till att göra fiskfoder. Renahav väntar på miljötillstånd för att bygga en markbaserad laxodling som ska producera 6 000 ton om året, med världens mest miljövänliga metod. Det blir ett slutet system där allt avfall kan återanvändas på samma sätt som redan sker från fiskindustrierna i Kungshamn.

– Det här är för bra för att inte göra på andra ställen i Sverige, Europa och resten av världen. Vi tror att vi kan hjälpa till att etablera oss ihop med existerande industrier. Nyckeln är att ta linjära verksamheter och göra dem cirkulära, säger Joel Oresten.

Läs mer hos Renahav (renahav.se)