Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fondbolag stärker policyn kring biologisk mångfald

SEB:s fondbolag SEB Investment Management uppdaterar med start 1 april hållbarhetspolicyn och inför bland annat nya exkluderingskriterier för biologisk mångfald.

Den uppdaterade hållbarhetspolicyn har en tydlig inriktning på fem teman: klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, samt ägarstyrning.

– Ett tema är biologisk mångfald, och här tydliggör policyn våra förväntningar på de bolag som fonderna placerar i, säger Emma Heikensten, senior hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management.

SEB Investment Management inför även nya exkluderingskriterier med hänsyn till biologisk mångfald och kommer exempelvis inte att investera i företag som har negativ inverkan på utrotningshotade arter eller särskilt känsliga områden. Sedan tidigare har fondbolaget exkluderat bolag med verifierade överträdelser av internationella normer för biologisk mångfald och som saknar tydliga mål och handlingsplaner för att ta itu med dessa problem.

Fondbolaget skärper också kraven på bolagsstyrning och kommer inte att investera i företag som har bristfälliga bolagsstyrningsstrukturer i enlighet med krav kopplade till artikel 8- och artikel 9-fonder, så kallade ljusgröna och mörkgröna fonder.

Policyn integrerar även fondbolagets ställningstagande i klimatfrågan. SEB Investment Management har åtagit sig att fondbolagets totala förvaltade kapital ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040.

– Fördelarna med uppdateringarna är att vi formaliserar uppföljning och målsättningar inom flera områden. Vi ökar också transparensen kring vårt arbete och de praktiska effekterna av det, säger Emma Heikensten.

Policyn kommer att implementeras under perioden april-juni.

Ladda ned och läs policyn (pdf)