Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare till Stora Enso vid nytt ramverk för hållbar finansiering

SEB har varit rådgivare åt Stora Enso vid framtagningen av ett nytt ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering. Ramverket är baserat på skogskoncernens hållbarhetsagenda och mål för att driva omvandlingen mot en cirkulär bioekonomi.

– Det är ett intressant ramverk, som är ett av de första som inkluderar mål för biologisk mångfald. Dessutom innehåller det mål för cirkularitet och klimatförändringar, säger Fredrik von Platen, specialist på hållbar finansiering inom Debt Capital Markets i SEB.

Stora Enso har satt ambitiösa mål om att erbjuda 100 procent regenerativa lösningar senast 2050. Bolaget är fast beslutet att uppnå en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald i sina egna skogar och plantager genom aktiv förvaltning av biologisk mångfald och har även satt upp ett vetenskapsbaserat mål om att fram till 2030 halvera sina växthusgasutsläpp i egen produktion och värdekedja jämfört med basåret 2019. 

– Klimatförändring och förlust av biologisk mångfald går hand i hand, och vi kan inte lösa det ena utan att ta itu med det andra. Därför är det oerhört inspirerande att vara en del av denna banbrytande satsning på att använda hållbar finansiering för att möta utmaningen med minskande biologisk mångfald i världen, säger Lina Apsheva, analytiker på Climate & Sustainable Finance i SEB.

Den gröna delen av ramverket kan användas för finansiering av gröna projekt inom sex områden kopplade till hållbar skogsförvaltning, hållbara produktprocesser, energieffektivitet, förnybar energi och energi från avfall, hållbar vattenhantering, samt avfallshantering och föroreningskontroll alla utformade för att främja övergången till ett koldioxidsnålt och miljömässigt hållbart samhälle i enlighet med Stora Ensos hållbarhetsagenda.

Den hållbarhetslänkade delen av ramverket kommer att användas för finansiering där räntekostnaden kopplas till nyckeltal för Stora Ensos prestation vad gäller klimatförändring, biologisk mångfald och cirkularitet.

Läs pressmeddelande (storaenso.com)