Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i bankgemensamt initiativ för hållbar byggbransch

Nu presenteras det bankgemensamma initiativet Hållbar byggbransch. Från och med 27 november kommer fem banker, däribland SEB, att tillämpa särskilda villkor som innehåller utökade kontroller vid kreditgivning för att motverka fusk och bidra till sund konkurrens i byggsektorn.

– Vi vill bidra till ett samhälle där det är rättvisa villkor för alla och där de pengar som vi lånar ut inte används för att finansiera kriminalitet och skattefusk, säger Mikael Franzén, chef för Real Estate Coverage Sverige, inom division Stora företag & Finansiella institutioner.

Initiativet Hållbar byggbransch grundades av SEB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna. De har i samverkan med parter inom bygg- och fastighetssektorn arbetat fram särskilda villkor, som ska tillämpas vid finansiering av ny-, till- och ombyggnation inklusive markanläggning och infrastruktur.

Initiativet tillkom ursprungligen som svar på önskemål från företrädare för byggsektorn.

– Vi svarade unisont att det är vi beredda att göra. Kan vi med hjälp av kreditgivningen bidra till en sundare byggbransch och mer rättvisa konkurrensförutsättningar är det naturligtvis enbart positivt, säger Mikael Johansson, som ansvarar för fastighetsstrategin inom division Företag & Privatkunder.

De nya särskilda villkoren tillämpas från och med 27 november och kommer inledningsvis att gälla alla lån över 50 miljoner kronor vid offertsvar till kund. Från och med 1 november 2024 är avsikten att villkoren ska tillämpas på alla lån över 10 miljoner kronor.

Initiativet Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Fler banker och kreditinstitut kan komma att ansluta till initiativet.

Pressmeddelande från Bankföreningen
Bankinitiativet Hållbar byggbransch införs | Swedishbankers