Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lanserar ny fond med fokus på artificiell intelligens

För att dra nytta av den potential som finns inom området och möta en växande efterfrågan på investeringar inom AI lanserar SEB Investment Management nu SEB Artificial Intelligence Fund – en tematisk fond med fokus på bolag som möjliggör användning eller utveckling av artificiell intelligens.

–  Vi ser goda möjligheter inom detta snabbt växande område och en stor efterfrågan på investeringar från kunder som vill vara med på resan, säger Andreas Wollheim, chef över den fundamentala aktieförvaltningen på SEB Investment Management.

AI är en maskins förmåga att efterlikna mänskliga drag, såsom inlärning, resonerande, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera informationen och lösa problem, för att därigenom uppnå ett specifikt mål. AI revolutionerar just nu många olika branscher vilket gör tekniken intressant, samtidigt som det förs en debatt om behovet av reglering för att säkerställa att AI-systemen är säkra och respekterar mänskliga rättigheter.

Fonden som lanseras den 29 juni investerar i bolag som möjliggör användning av tekniken för olika ändamål, och i bolag som arbetar med utvecklingen av AI. 

–  Vi bedömer att dessa bolag erbjuder en hög avkastningspotential utifrån att området växer i snabb takt och kan komma att fylla en större funktion för fler och fler branscher framöver, säger Andreas Wollheim.

Det som utmärker bolagen fonden ska investera i, utöver att de tillhör fokusområdet AI, är att de är tillväxtbolag av hög kvalitet. Detta innebär att förvaltarna ska leta efter ledande bolag med god lönsamhet och affärsmodeller som ger god potential för verksamheterna att fortsätta växa. Ett annat viktigt kriterium är att bolagen tillämpar hög etik vad gäller personlig integritet.  

–  Riskerna i den här typen av bolag kan vara stora då de befinner sig i ett relativt nytt område med stor potential och värderingarna kan vara höga. Det medför att deras aktiekurser kan röra sig kraftigare än marknaden som helhet. Nya potentiella regleringar inom området AI kan också utgöra en risk, säger Johan Söderström som tillsammans med sitt team inom global fundamental aktieförvaltning förvaltar fonden.

I förvaltningen tillämpas fundamental analys, vilket innebär att bolagen analyseras ingående genom exempelvis möten med bolagsledningar, och att förvaltaren utgår ifrån ett uppskattat värde på bolagen för att fatta investeringsbeslut. Fonden investerar globalt och kan investera både i den utvecklade delen av världen och i tillväxtmarknader. Den består initialt av cirka 40 bolag, med intentionen att fortsatt vara en koncentrerad portfölj för att innehaven ska kunna övervakas noggrant.

Fonden har ingen begränsning avseende bolagens storlek men kommer att domineras av stora bolag vid lanseringen, samtidigt som möjligheten finns att ta in mindre uppstickare i de nischer som kan komma att uppstå i nya segmentet framöver. Fonden är klassificerad som Artikel 8, eller ljusgrön, enligt EU:s förordning SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vilket innebär att den främjar hållbara egenskaper.

–  Lanseringen av fonden ligger i linje med vår ambition att erbjuda tematiska investeringsmöjligheter med fokus på innovativa områden, säger Kristina Hermann-Holst, produktansvarig för fundamentalt förvaltade aktiefonder på SEB Investment Management.

Läs mer om fonden på seb.se 

Ansvarsfriskrivning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde.

Läs mer om fonden, inklusive faktablad och informationsbroschyr (seb.se)

Informationen finns tillgänglig från 29 juni när fonden lanserats.