Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management deltar i Nature Action 100

SEB Investment Management deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarinitiativ, som verkar för att driva nödvändiga förändringar för att motverka förlust av natur och biologisk mångfald.


Förlust av natur och biologisk mångfald är en väsentlig finansiell risk. Utarmning av naturkapital skapar betydande operativa kostnader på kort sikt för företag, hotar tillgången på kritiska resurser och äventyrar mer än hälften av världens BNP.

SEB Investment Management deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som arbetar för att driva nödvändiga företagsåtgärder för att vända naturförlusten. Tisdagen den 26 september meddelade Nature Action 100 att 190 investerardeltagare har startat direkt engagemang med 100 företag inom viktiga sektorer runt om i världen.

– Nature Action 100 är det första stora initiativet för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur. Vi hoppas kunna bidra till att uppfylla målen från COP15 och de målsättningar vi har satt upp i våra fonder om exempelvis biologisk mångfald och avskogning, säger Alfred Askeljung, hållbarhetsspecialist, SEB Investment Management.

Läs mer om initiativet (natureaction100.org)