Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB höjer premiegarantin för traditionell försäkring

Från den 1 juli 2023 höjer SEB premiegarantin på traditionell försäkring, det vill säga andelen av premien som garantin räknas på, från 88 till 100 procent. Höjningen gäller för nya tjänstepensionsavtal och nya premier på befintliga tjänstepensionsavtal som tecknats från och med 2016, inklusive privat pensionsförsäkring.

– Genom en höjd garantinivå förstärker vi ytterligare tryggheten för våra tjänstepensionskunder i traditionell försäkring. Förändringen motiveras av höjda avkastningsförväntningar på grund av högre räntor och en god solvens i portföljen, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring. Höjningen begränsar inte handlingsutrymmet inom kapitalförvaltningen.

Garantin är oförändrad för inflyttat kapital och kapitalförsäkring. Per 30 april var förvaltat kapital i tjänstepensionsportföljen 17,7 miljarder, avkastningen 2,5 procent och återbäringsräntan 1 procent.

Läs mer om livförsäkringsverksamheten i SEB