Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har publicerat Green Bond Investor Report för 2022

SEB har publicerat sin Green Bond Investor Report för 2022. Den ger en översikt över SEB:s gröna tillgångar, enligt bankens ramverk för gröna obligationer, Green Bond Framework, och beskriver den positiva miljöpåverkan av de två gröna obligationer som SEB gav ut 2022.

Den 31 december 2022 uppgick SEB:s gröna portfölj till 46,6 miljarder kronor, en ökning med cirka 60 procent jämfört med 2021. Tillväxten kom främst från finansiering av vindkraft och gröna byggnader.

– Vi är övertygade om att hållbar finansiering är en av de viktigaste drivkrafterna i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är fast beslutna att fortsätta stödja våra kunder i deras utveckling mot en grönare framtid, säger Jonas Ahlström, chef för SEB:s division Stora företag & Finansiella institutioner.

– Utvecklingen av vår gröna portfölj speglar ambitionen i SEB:s Index för hållbarhetsaktiviteter – att öka hållbarhetsaktiviteterna 6–8 gånger till 2030, säger Jonas Ahlström.

SEB emitterade sin första gröna obligation 2017. Efter en uppdatering av det gröna ramverket i början av 2022 emitterades två seniora efterställda kvalificerade gröna obligationer under året, som tillsammans uppgick till 2 miljarder euros eller 22,2 miljarder kronor.

Ramverket, som i allt väsentligt är anpassat till EU:s taxonomi, tillåter finansiering och refinansiering i tio kategorier i syfte att bidra till den långsiktiga visionen om ett koldioxidsnålt och miljömässigt hållbart samhälle. Nästan 60 procent av tillgångarna utgörs av projekt för förnybar energi, främst vindkraft. Resterande utgörs av finansiering av gröna byggnader, rena transporter, hållbart skogsbruk och energieffektiviseringsprojekt. Sverige och Finland står vardera för knappt en tredjedel av portföljen, medan kvarvarande tillgångar finns i Tyskland, Storbritannien, Norge och Baltikum.

Under 2022 gav SEB även ut sitt första lån inom cirkulär ekonomi – en ny kategori i det uppdaterade ramverket.

Intäkterna från de gröna obligationerna beräknas årligen undvika eller minska utsläppen med 1 253 642 ton CO2-ekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från cirka 1,5 miljoner bilar* som kör en genomsnittlig sträcka på 12 000 kilometer per år.

Mer information om SEB:s hållbarhetsarbete finns i Års- och hållbarhetsredovisning.

Läs mer och ladda ned Green Bond Investor Report (på engelska)

Läs mer och ladda ned .Års- och hållbarhetsredovisningar

*Genomsnittliga utsläpp från en ny bil i Sverige under 2022 var 70 g CO2/km (ref. Trafikverket).