Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB erbjuder företag att köpa certifikat för biogen koldioxidinfångning

Maximilian Brodin

SEB har av den norska projektutvecklaren Inherit Carbon Solutions fått mandat att gå ut på marknaden och erbjuda företag att köpa carbon removal-certifikat från fyra planerade nordiska projekt för infångning och lagring av biogen koldioxid.

Projekten utvecklas i samarbete med flera biometanproducenter i Sverige, Norge och Danmark. De går ut på att fånga in och permanent lagra koldioxid som uppstår vid produktion av biogas från bland annat fisk-, mat- och jordbruksavfall, förklarar Kaja Voss, medgrundare av Inherit Carbon Solutions.

– Det är utmanande för producenterna att investera i tekniken när de inte vet hur mycket de får betalt för slutprodukten. Därför kommer vi att erbjuda forwardkontrakt där företag åtar sig att till ett fast pris köpa en viss kvantitet av koldioxidlagring vid en viss tidpunkt. Det är ett sätt att synliggöra det framtida kassaflödet, säger Maximilian Brodin, chef för Commodities på SEB.

Avlägsna koldioxid från atmosfären

Hur ser då affärslogiken ut?

I grunden handlar det om en växande insikt om att det inte kommer att gå att nå Parisavtalets mål enbart genom att minska koldioxidutsläppen. Det krävs också att man avlägsnar koldioxid ur atmosfären, vilket bland annat FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast.  

Väldigt få företag kommer att ha möjlighet att minska sina utsläpp med 100 procent och för att kunna leva upp till nettonollutsläpp senast 2050, vilket ett växande antal företag har åtagit sig, kommer de att behöva kompensera för de kvarvarande utsläppen.

Marknad för carbon removals

Här håller det på att växa fram en marknad där företag, som inte har möjlighet att reducera alla sina utsläpp ner till noll, tecknar avtal med producenter som har teknik och kapacitet att avlägsna koldioxid ur atmosfären. Den här typen av avtal kallas carbon removal-certifikat eller CCS-certifikat, Carbon Capture and Storage.

Sedan två år tillbaka har ett SEB-team från FICC Markets och Sustainable Banking arbetat med de lösningar som krävs för att främja utvecklingen av denna globala marknad för certifikat för koldioxidupptag och lagring. Målet är att kunna erbjuda SEB:s kunder lösningar för att nå sina ambitiösa nettonollmål och lyckas i klimatomställningen.

Biogen koldioxid

Den typ av certifikat som SEB nu kommer att erbjuda är så kallade BECCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage. Det handlar alltså om koldioxid från biologiskt material, som är en del av det naturliga kretsloppet. När biomassa förbränns eller förmultnar ökar inte koldioxidmängden i atmosfären. Genom att fånga in och lagra denna typ av koldioxid minskar mängden koldioxid i atmosfären. Det blir därmed negativa koldioxidutsläpp.

Den portfölj av fyra projekt som SEB i samarbete med den norska projektutvecklaren Inherit Carbon Solutions kommer att erbjuda har kapacitet att avlägsna 50 000 ton koldioxid per år. Den första produktionen väntas kunna starta redan andra kvartalet 2025.

SEB kommer i det första skedet att vända sig till drygt 400 stora företag i Nordeuropa, som bedöms ha ett intresse av att använda carbon removals för att nå sina omställningsmål.

Obalans mellan utbud och efterfrågan

Globalt är det idag fler än 2 000 företag, som har antagit nettonollmål enligt Science Based Targets initiative. Utifrån de utfästelser som företagen har gjort bedöms behovet av carbon removals kraftigt överstiga tillgången. Enligt beräkningar från Boston Consulting Group uppskattas utbudet på carbon removals för långsiktig lagring uppgå till drygt 30 miljoner ton till 2030, medan efterfrågan ka nå 200 miljoner ton.

– Den kraftiga obalansen innebär att priserna kommer att stiga när vi närmar oss deadline för företagens netto-noll-åtaganden. Därför är det viktigt att vara med från start som tidig köpare. Det blir väldigt dyrt att komma för sent. Tidiga köpåtaganden är det mest effektiva sättet att stimulera investeringar i ytterligare kapacitet för koldioxidupptag och lagring, säger Maximilian Brodin.