Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny SEB-fond investerar i småskalig, förnybar energiproduktion

SEB:s fondbolag lanserar en ny fond som investerar i småskalig infrastruktur för förnybar energi. Därmed kan kapital styras till lokala projekt som bidrar till att både minska energibristen och accelerera hållbarhetsomställningen. 

Den nya fonden, SEB Nordic Energy Fund, fokuserar på tillgångar som traditionellt är för små för att ligga i fokus för stora infrastrukturfonder och energibolag. Därmed ser bankens fondbolag SEB Investment Management en möjlighet att styra kapital till projekt som annars har svårt att hitta finansiering och bidra till att både minska energibristen och accelerera hållbarhetsomställningen.

– På grund av den ökade efterfrågan på energi, den rådande kapacitetsbristen och behovet av att fasa ut fossila bränslen ser vi ett stort behov av investeringar i förnybar energi i Norden – både i nya projekt och i existerande infrastruktur där man genom uppgraderingar kan öka effektiviteten och energiproduktionen. Genom SEB Nordic Energy Fund får institutionella investerare en möjlighet att bidra med kapital till satsningar som är nödvändiga både för hållbarhetsomställningen och för att möta ökad efterfrågan på förnybar energi. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att ge en långsiktigt stabil avkastning till våra investerare och stödja det nordiska energisystemet redan på kort sikt, säger Elin Löfblad, som tillsammans med Richard Gavel och Björn Arvidsson förvaltar fonden.

SEB Nordic Energy Fund är en fond med hållbara investeringar som mål enligt EU:s SFDR-regelverk, och är därmed en så kallad artikel 9 fond. Den riktar sig till nordiska institutionella investerare, såsom pensionsfonder, och kommer att investera i tillgångar inom bergvärme, vattenkraft, solenergi, vindkraft och kraftvärme. 

Ambitionen är att fonden ska nå mer än 10 miljarder kronor i kapital, och redan nu har 3 miljarder kronor kommit in från institutionella investerare. Fonden har hittills gjort två investeringar, varav en i en existerande vindkraftportfölj i södra Sverige, där landets underskott på el som störst. Här kommer SEB Nordic Energy Fund under de kommande åren att investera upp till 250 miljoner kronor i uppgraderingar av nuvarande vindkraftverk, vilka idag är mer än 10 år gamla. På så sätt kan vindkraftverkens elproduktion fördubblas utan någon ökad belastning på omgivande miljö.  

– Att uppgradera befintliga vindkraftverk innebär att producera förnybar el till minsta möjliga ytterligare miljöpåverkan. Skillnaden mot att bygga nya anläggningar är stor, då den del av CO2-utsläppen som till exempel byggandet av torn och fundament står för kan elimineras helt. Dessutom använder vi renoverade turbiner för uppgraderingen och tittar på hur vi kan återvinna de gamla turbinerna som vi plockar bort, vilket minskar miljöpåverkan ytterligare. Över hälften av vindkraftverken i södra Sverige är över 15 år gamla och med rätt investeringar kan dessa anläggningar producera mycket mer el, säger Richard Gavel, en av de tre förvaltarna av fonden.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringarnas värde och intäkterna från dem kan både öka och minska. Det finns ingen garanti för framtida avkastning och kapitalförluster kan inte uteslutas. Värdet på fonder kan variera väsentligt beroende på sammansättning och vilka förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Faktablad med basfakta för investerare och prospekt finns på www.sebgroup.lu