Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu öppnar ansökan till SEB:s program för mångfald i branschen

I samband med den europeiska mångfaldsmånaden i maj öppnar ansökan nu till Diversify Finance, SEB:s program för mångfald i finansbranschen, som anordnas för tredje året i rad. 

Programmet syftar till att inspirera, uppmuntra och stötta studenter från grupper som är underrepresenterade i branschen att söka sig till SEB. Genom programmet får deltagarna möjlighet att lära sig mer om SEB:s verksamhet, utöka sitt nätverk och bekanta sig med karriärmöjligheter inom Investment Banking.

– Jag är övertygad om att olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder främjar kreativitet och innovation och därmed skapar värde för SEB och våra kunder, säger Kristian Skovmand, chef för Investment Banking på SEB.

Programmet är öppet för universitetsstudenter i Sverige med nyfikenhet och intresse för ekonomi och finans, som känner sig underrepresenterade, alienerade eller skrämda av finansbranschen. Underrepresenterad kan i detta sammanhang handla om såväl kön som geografiska, socioekonomiska eller etniska faktorer, funktionsvariationer eller sexuell läggning.

Ett tiotal studenter kommer att väljas ut för att delta i Diversify Finance. De kommer i september att tillbringa två halvdagar hos SEB och delta i rekryteringsförberedelser, workshoppar och paneldiskussioner med teamen inom Investment Banking. 

Inför programmet tilldelas alla deltagare en mentor från SEB, som hjälper till att förbereda studenten på en eventuell karriär inom banken. Efter programmet ges deltagarna möjlighet att delta i en intervju för en praktikplats inom antingen Debt Financing eller Corporate Finance.

Samarbete kring mångfald

SEB är sedan 2021 medlem i Diversity Charter Sverige, en ideell organisation som verkar för att främja arbetet med mångfald i företag och organisationer. SEB samarbetar också med organisationer som Mentor, Mitt Liv, Unicus, Crip in Tech och F1rst som verkar för samma syfte.

I SEB:s mångfaldspolicy finns en ambition om att sammansättningen av SEB:s personalstyrka ska spegla sin kundbas och samhället i stort på de platser där banken verkar. 

– Det är viktigt både av affärsmässiga skäl och för att ta vårt sociala ansvar som arbetsgivare. Därför arbetar vi aktivt med att öka mångfalden ur alla aspekter, säger Mia Hamstedt, chef för inkludering och mångfald på SEB.

Inom SEB i Sverige har antalet medarbetare med utländsk bakgrund* ökat från 16 procent år 2016 till 22,7 procent år 2022. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat från 10 till 15,3 procent under samma period. Enligt statistiska centralbyråns statistik utgörs 31 procent av befolkningen i arbetsför ålder av personer med utländsk bakgrund. 

* I utländsk bakgrund ingår utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Här är ansökan till Diversify Finance-programmet. Senaste ansökningsdag är 21 maj.