Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ledarskap i fokus när Prins Daniels Fellowship besökte SEB

Prins Daniel och Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB

Vad är likheten mellan ett företag och en fotbollsklubb, vad är skillnaden mellan chefs- och ledarskap och hur viktig är organisationskulturen? Det var några frågor som diskuterades när Prins Daniels Fellowship i förra veckan besökte SEB för möte med bland andra Johan Torgeby.

– Det här nätverket ger energi, inspiration och mycket nya idéer och tankar som man tar med sig tillbaka till sitt eget bolag, säger Isabella Palmgren, en av de unga entreprenörer som deltar i Prins Daniels Fellowships mentorprogram och deltog i adeptträffen på SEB.

Isabella är grundare av det Göteborgsbaserade företaget Mimbly, som utvecklar hållbara tvättlösningar. Bolaget har utvecklat en tillsats till professionella tvättmaskiner som återvinner vatten och energi och filtrerar bort mikroplaster.

Vid torsdagens möte fick adepterna, i sällskap med Prins Daniel träffa Johan Torgeby, Christoffer Malmer, chef för SEB Embedded, samt Özge Özen Zink, som är ansvarig för bankens entreprenörssamarbeten.

Det blev ett informellt och lättsamt möte med många frågor och livlig dialog mellan de unga entreprenörerna och bankens representanter.

Mer än 160 år i företagsamhetens tjänst

Johan Torgeby gick snabbt igenom SEB:s historia som den första privatägda banken i Sverige med mer än 160 års erfarenhet i entreprenörskapets tjänst. Han lyfte fram bankens högre syfte som del i Wallenbergstiftelsernas ekosystem. Det innebär att 80 procent av den utdelning som genereras av sfärens bolag delas ut till forskning och utbildning och resterande 20 procent återinvesteras i att utveckla företagen, vilket ger ytterligare kapacitet för bidrag. Varje år delar stiftelserna ut cirka 2,8 miljarder kronor till grundforskning och utbildning i Sverige

Han gjorde därefter en snabb exposé över den ekonomiska utvecklingen sedan han själv började sin karriär och konstaterade att man får gå ända tillbaka till 1994 för att se en lika lång och uthållig ränteuppgång som den vi har haft under det senaste året. Han talade om centralbankernas experiment med att under de senaste tio åren pressa ner räntorna, alltså priset på pengar till noll eller negativt.

På frågan om räntorna kommer att gå ner till den nivån igen, svarade han att han inte kan tänka sig det och menade att experimentet med negativa räntor knappast kommer att bedömas positivt när historien skrivs.

Ledarskap i förändring

Samtalet fortsatte därefter med en genomgång av vad som krävs för att leda i förändring, ”mod, förmåga att fatta beslut och navigera helt ny mark”, var några av de saker Johan Torgeby lyfte fram tillsammans med ”autenticitet”, ”förmåga att skapa en känsla av syfte”, ”öppenhet” och ”tillit”.

Johan Torgeby framhöll att alla delar i en organisation är viktiga och gjorde en jämförelse med en fotbollsklubb. Du behöver skickliga spelare, men också en lagkapten, en tränare, de som klipper gräset och sköter verksamheten, en klubbledning, styrelse och ägare. Alla behövs för att kunna möta behoven hos dem som är viktigast av allt – nämligen fansen, eller kunderna i ett företags fall.

Han utvecklade också sin syn på skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Chef är något du utses till för att fylla en väldefinierad roll. Fokus ligger på problemlösning och att leverera resultat. Ledarskap är däremot en mänsklig förmåga som bygger på att du kan skapa tillhörighet, kommunicera, influera och inspirera. Båda sakerna behövs naturligtvis och kan inrymmas såväl i en och samma person som i olika personer.

Entreprenörstrappan

Özge Özen Zink fortsatte därefter med att gå igenom Entreprenörstrappan, SEB:s ekosystem av samarbetsparter för att främja hållbart, inkluderande entreprenörskap oavsett företagsfas. Där ingår Prins Daniels Fellowship tillsammans med ytterligare 16 organisationer. Vid mötet visade det sig att det finns många samband mellan organisationerna, alla är en del av värdekedjan för entreprenören. Bland adepterna ingår exempelvis Ramtin Massoumzadeh, som nyligen utsågs till Årets unga pionjär i utmärkelsen Årets Nybyggare. Där finns också en tidigare vinnare i Venture Cup samt flera som börjat sin bana inom Ung Företagsamhet.

Rundabordssamtal om organisationskultur

Mötet avslutades med ett rundabordssamtal där Christoffer Malmer, chef för affärsområdet SEB Embedded berättade om sina erfarenheter av att bygga upp en helt ny verksamhet inom bankens innovationslabb. Han framhöll vikten av att arbeta med organisationskultur och bjöd in deltagarna att dela med sig av hur de som relativt nystartade företag jobbar med kultur och värderingar i sina företag. 

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship startade för tio år sedan på initiativ av Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och i partnerskap med SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank.

– Vår ambition är att inspirera unga till entreprenörskap och att stötta unga entreprenörer till att utvecklas och få sina företag att växa, säger Frida Olander, som är projektledare för organisationen.

Organisationen driver ett mentorprogram som riktar sig till unga entreprenörer, som antingen har en etablerad verksamhet med en omsättning över 5 miljoner kronor eller driver ett startupbolag med tydlig tillväxtpotential och stabil finansiering framåt. De matchas ihop med företagsledare och erfarna entreprenörer för ett tvåårigt mentorskap. Dessutom ordnas fyra adeptträffar per år och den sista för året hölls på SEB.

Entreprenörstrappan

Här kan du läsa allt om Entreprenörstrappan: SEB:s ekosystem av samarbetsparter för att främja hållbart, inkluderande entreprenörskap oavsett företagsfas

Entreprenörstrappan