Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Klimatförändringarna åter i topp för fondspararna

För sjunde året i rad har SEB ställt frågan till fondspararna om vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål som de vill att bankens fondbolag SEB Investment Management fokuserar på i dialogen med bolagen de investerar i. Resultatet är tydligt. Klimatförändringarna är fortfarande den enskilt viktigaste frågan för fondspararna, men även biologisk mångfald kommer högt upp på listan.

– Den här typen av undersökningar är viktiga för oss i vårt arbete med att vara aktiva och engagerade ägare, säger Anette Andersson, senior hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management.

Biologisk mångfald klättrar upp ett steg

Nära 2 000 fondsparare tog chansen att svara på enkäten och 45 procent angav ”bekämpa klimatförändringar” som det viktigaste målet. På andra plats kom ”rent vatten och sanitet” och det är också dessa två mål som legat i topp under de sju år som undersökningen genomförts. Precis som ifjol var det tredje viktigaste målet ”god utbildning för alla”. Samtidigt har ”ekosystem och biologisk mångfald” klättrat ett steg, till fjärdeplats, något som inte förvånar Anette Andersson.

– Redan tidigare har vi noterat att det engagerar allt fler – och det är ett prioriterat område. Vi är medlemmar i TNFD Forum som i dagarna släppte ett nytt ramverk för rapportering om biologisk mångfald, naturvärden och ekosystem. Vi har fört dialoger med bolag som JDE Peet’s om minskad användning av bekämpningsmedel hos leverantörer och WH Group om avfallshantering. Vi har fortsatt att engagera oss i IPDD som verkar för ansvarsfullt skogsbruk och stoppad avskogning i Amazonas samt signerat Finance for Biodiversity Pledge och gått med i Nature Action 100.

I början av året skärpte SEB:s fondbolag sin hållbarhetspolicy och höjde ambitionsnivån när det gäller biologisk mångfald. Den uppdaterade hållbarhetspolicyn har fokus på fem teman: klimat, biologisk mångfald, vatten, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt bolagsstyrning.

– Klimatförändringar är fortfarande en mycket viktig fråga för våra kunder. I år har stora delar av världen drabbats av omfattande naturkatastrofer som haft stor finansiell påverkan och lett till ofattbart mänskligt lidande. Vi fortsätter vårt arbete med att diskutera och följa upp företagens klimatstrategier och ser stora förbättringar. Men mycket arbete återstår, säger Anette Andersson.

SEB Investment Management kommer också att införa nya exkluderingskriterier för biologisk mångfald och till exempel inte investera i bolag som har negativ påverkan på hotade arter eller känsliga biotoper.

Den 12 oktober gick ett e-postutskick med resultatet ut till de kunder som deltog i undersökningen.

Läs mer om resultatet från undersökningen (seb.se)

Läs mer om fondbolagets hållbarhetsarbete