Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Karl-Oskar Olming får förnyat mandat i EU:s nya plattform för hållbar finansiering

SEB:s chef för hållbarhetsstrategi och policy Karl-Oskar Olming har fått förnyat mandat att ingå i EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering, eller plattform 2.0 som den kallas informellt. Fokus för arbetet ligger på att säkerställa att de ramverk som finns fungerar och kan följas upp.

– Det ska bli roligt, men innebär också stort ansvar och mycket jobb. Det är värdefullt att vara med när spelplanen sätts, säger han.

Karl-Oskar Olming utsågs i oktober 2020 att ingå i EU-kommissionens rådgivande expertgrupp Platform on Sustainable Finance. Gruppen har arbetat med att vidareutveckla den så kallade EU-taxonomin och EU:s ramverk för hållbar finansiering.

Inför 2023 har plattformen ombildats och minskats ner till att bestå av 28 medlemmar som har tillsatts efter ansökan. Därutöver ingår 7 direkttillsatta representanter för EU-byråer, samt 14 observatörer som representerar olika EU-institutioner.

Bland de 28 medlemmarna finns oberoende experter, företrädare för allmänintressen samt organisationer, däribland alltså SEB genom Karl-Oskar Olming. SEB är tillsammans med Credit Agricole de banker som ingår. European Banking Federation är denna gång med i plattformen genom en representant från ING.

Förbättra användbarheten

Fokus för expertgruppens arbete handlar om att förbättra användbarheten inom hela ramverket för hållbar finansiering. 

– De nuvarande regelverken underlättar inte för varandra att fungera. Definitioner och implementeringstider skiljer sig åt vilket gör det svårare för en institution att förstå vad man behöver göra, säger Karl-Oskar Olming.

Andra arbetsströmmar handlar om att uppdatera taxonomins kriterier samt att skapa en modell för att kunna mäta och rapportera hur kapitalflödena till hållbara investeringar utvecklas inom EU. Det handlar alltså om en form av feedbackmekanism för att se att regleringarna fungerar.

Förutom möjligheten att påverka innebär deltagandet i expertgruppen att SEB får en unik inblick i vad som är på gång när det gäller utveckling av EU:s ramverk för hållbar finansiering.

– Många kunder är intresserade av vad som händer inom detta område. Här kan vi erbjuda något unikt genom den helhetssyn vi får, vilket gör oss till en viktig partner ur rådgivningsperspektiv, säger Karl-Oskar Olming.