Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jämställt entreprenörskap, hur bryter man normen?

Silvia Kakembo, Angelica Lindeberg, Jens Magnusson, Emma Knaggård Wendt och Deqa Abukar

Hur når man ett jämställt entreprenörskap? Vilka normer är det som hindrar och hur bryter man dem? Dessa frågor stod i centrum när SEB och tankesmedjan Ownershift i torsdags bjöd in till seminarium på temat ”hur bryter vi entreprenormen”. Läs artikel och se filmat sammandrag.

Seminariet, som hölls på Posthuset i Stockholm, samlade omkring 200 deltagare. På scenen fanns företrädare för Ownershift och SEB, representanter för entreprenörsorganisationer och idrottsförbund. På plats fanns även två framgångsrika kvinnliga entreprenörer som berättade om sina erfarenheter.  

Emma Heikensten, som är forskningsledare på Ownershift, inledde med att presentera resultaten från årets rapport ”Vem äger företagen”. Den visar att mer än dubbelt så många män som kvinnor äger företag. Endast 30 procent av dem som äger privata, ej börsnoterade företag i Sverige är kvinnor. Andelen ökar successivt, men med nuvarande ökningstakt kommer det att ta 80 år att nå ett jämställt företagsägande.

Resultaten ligger i linje med Ownershifts tidigare rapporter som fokuserat på ägandet av aktier, privatägda fastigheter, jordbruk, skog och bilar. Kvinnor äger mindre än män och det märks även i bolagsstyrelser. Av den tredjedel av landets styrelseledamöter som är kvinnor är det endast 19 procent som äger aktier i samma bolag. Motsvarande andel bland de manliga styrelseledamöterna är 28 procent.

I ett efterföljande panelsamtal framhöll Angelica Lindeberg, från Svenska Damhockeyligan, att hon ser många paralleller med hockeyns värld, där kvinnor är i minoritet i alla led. Attityderna har visserligen förbättrats jämfört med 1992 då en högt uppsatt ledare deklarerade att hockey inte var något för kvinnor utan att de bör ”hålla sig till att vara vackra”. Men fortfarande utgörs bara 16 procent av ledarna på elitnivå av kvinnor.

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson konstaterade att Sverige behöver fler små och medelstora företag som skapar sysselsättning och bidrar till samhällsekonomin. Därför är det en samhällsekonomisk förlust att inte fullt ut utnyttja kvinnors företagarpotential.

Emma Knaggård Wendt instämde i att det ojämställda ägandet är ett samhällsproblem. Hon betonade att alla har ett ansvar för att övervinna de normer och hinder som finns. Det börjar redan i familjen med delat ansvar för föräldraskap, jämställd ekonomi och samma möjligheter att spara och investera, framhöll hon.

Jens Magnusson framhöll att kvinnliga entreprenörer behöver få ökad tillgång till riskkapital. Det krävs också förändringar av socialförsäkringssystemen för ökad ekonomisk jämställdhet. Dessutom handlar det naturligtvis om normer och attityder. Han ifrågasatte varför det ses som finare att starta techbolag är att driva företag inom välfärdsområdet eller hushållsnära tjänster.

Dequa Abukar, från Bling Capital som arbetar med underrepresenterade entreprenörer instämde i vikten av att bredda synen på entreprenörskap. ”En nagelklinik är lita mycket entreprenörskap som ett techbolag”, sa hon.

Frågan kom också upp vad SEB som bank gör för att bidra till fler att fler kvinnor får möjlighet att driva företag. Jonas Söderberg, som är chef för division Företag & Privatkunder, lyfte bland annat fram den anti-bias-utbildning som bankens rådgivare erbjuds, SEB samarbetar också med en rad entreprenörskapsorganisationer och driver ett affärsnätverk för kvinnor.  

Eftermiddagen fortsatte med föreläsningar från Katja Lindvall, medgrundare till företaget Moving Floor, och Moa Gürbüzer, grundare och vd för Oddbird. Moa deltog därefter i ett panelsamtal om vad som krävs för att främja ett mer jämställt entreprenörskap tillsammans med Donnie SC Lygonis, som driver stiftelsen Entreprenörer utan gränser, och Javiera Ragnartz, som är chef för SEB Investment Management.

Dagen modererades av Silvia Kakembo, från Arena Opinion, och Martina Wallenberg, som arbetar med strategiska initiativ inom teknikområdet på SEB.