Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om norskt tillsynsärende

Norska Finanstilsynet har under våren 2022 genomfört en tillsyn av SEB:s Oslofilials arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som en del av sin ordinarie tillsyn. Myndigheten pekar på förbättringsåtgärder inom vissa områden, vilka banken redan jobbar med att adressera.

SEB:s ambition är, och har alltid varit, att leva upp till gällande regelverk och bankens egna interna krav, samt att ha en hög standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering. SEB tar resultaten av Finanstilynets tillsyn på största allvar och arbetet med att adressera de förbättringsåtgärder som myndigheten pekar på har hög prioritet. 

Mer information finns på seb.no (på norska)
Kommentar till tilsyn med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering | SEB