Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hur hanterar familjeföretag risker i kristider?

Robert Bergqvist, Ulrika Jisland, Peter Lauridsen och Carl Bennet (Philipp Aminoff och Annelie Karlsson deltar via videolänk)

Hur hanterar nordiska familjeföretag risker i tid av krig, inflation och energikris? Dessa frågor diskuteras i ett filmat samtal med företagarprofiler som Carl Bennet, Johan Claesson och Philipp Aminoff tillsammans med experter från SEB och Family Business Network.

SEB är samarbetspartner med Family Business Network, FBN, ett nätverk som verkar för långsiktig utveckling av svenskt familjeföretagande. Samtalet är inspelat i SEB:s studio och leds av Ulrika Jisland, som är Kommunikationschef på FBN. Du kan se det längst ned på denna sida.

Sändningen, som spelades in i början av mars, inleds med Johan Claesson, vars företag äger stora jordegendomar i Ukraina. Han berättar om det utmanande år som inleddes med att nästan en tredjedel av jordbruksmarken, norr om Kiev, hamnade under rysk ockupation. Flera anställda blev dödade och många av medarbetarnas hus blev bombade.

Den första frågan, bortsett från alla humanitära frågor, var hur företaget skulle göra med sådden, om bolaget skulle satsa de 300–350 miljoner kronor som det kostar i ett så osäkert läge. Men, de anställda ville absolut att företaget skulle göra det och det visade sig vara rätt. Även de ockuperade områdena blev befriade och kunde besås.

– Det minsta jag var rädd för var att förlora pengarna, allt handlade om hur vi skulle hantera situationen. När man ställs inför väldigt stora hot blir man operativt fokuserad. Då glömmer man bort mycket annat och går rakt i det, säger Johan Claesson.

Philipp Aminoff, som representerar den fjärde generationen av en finländsk företagarfamilj med verksamhet inom handel, teknik, fastigheter och kapitalförvaltning, berättar hur företagsgruppen arbetat med sin riskhantering. De konstruerade en riskmatris uppdelad på verksamhetsnivå, holdingbolagsnivå och familjenivå.

– På det sättet fick vi en åtgärdsplan, som vi kunde stämma av med styrelseordförandena och ägarna i alla bolag. Vi kom överens om i vilken ordning vi gör vad om ett nytt scenario inträder. Det kändes tryggt för alla inblandade, säger han.

Industrimannen Carl Bennet, som är huvudägare och styrelseordförande i Getinge, Arjo och Elander, instämmer i behovet att i förväg tänka igenom situationen och var det kan finnas känsliga områden.

– Jag tycker man ska kombinera att sitta lugnt i båten samtidigt som man systematiskt tänker igenom hela kedjan från kunden till företaget och ägarna. Vi är där för våra kunder och då måste man gå tillbaka och se hur hela försörjningskedjan ser ut. Många av oss har fått tänka igenom det. Vi kan inte ha det som vi alltid har haft utan måste balansera vårt läge, säger han.

Med i sändningen är även Annelie Karlsson, expert på ägarfrågor vid FBN, SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist, samt Peter Lauridsen, som är ansvarig för bankens erbjudande mot privatägda investmentbolag, professionella family offices. De diskuterar hur krislandskapet har förändrats och vilka effekter det har för företagen.

Samtliga menar också att familjeföretagen med sitt långsiktiga perspektiv, som spänner över generationer, har en viktig roll att fylla i osäkra tider.

– Jag tror det är en väldig fördel för familjeföretag att de är en naturlig del av samhället, men också har det här långa perspektivet som innebär att man bygger tillsammans med andra. Det skapar stor legitimitet, säger Carl Bennet.