Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv sänker återbäringsräntan till 3 procent

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (”Gamla Liv”) sänker återbäringsräntan till 3 procent från 5 procent före skatt och kostnadsavdrag den 1 januari 2024.

– Enligt vår bedömning är den förväntade avkastningen framåt låg, och den allmänna osäkerheten stor. Vi sänker därför återbäringsräntan till tre procent den 1 januari 2024. Försäkringstagarnas kapital i Gamla Liv fortsätter att växa, men i en lugnare takt.

– Återbäringsräntan var tio procent 2022 och fem procent 2023. Avkastningen var -1,2 procent 2022 och 2,3 procent till november 2023. Den högre återbäringsräntan har syftat till att fördela vinstmedel till kunderna. Konsolideringsgraden har under 2022 nedbringats från 127 till 117 procent och understeg 115 procent per september 2023. Enligt vår prognos kommer den fortsatt att understiga 115 procent vid årets slut, säger vd Nils Henriksson.

För helåret 2023 kommer livförsäkringarna i bolaget att ha förräntats med sju miljarder kronor. Till och med november har elva miljarder kronor betalats ut till försäkringstagarna, varav sju miljarder kronor som återbäring. 

Per den sista november 2023 uppgick förvaltat kapital till 171 miljarder. Till utgången av det tredje kvartalet 2023 var den genomsnittliga årliga avkastningen över tio och 20 år 6,6 procent.