Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om rätten till bankkonto

Flera medier har den senaste tiden skrivit om rätten till bankkonto och hur banker ibland avslutar bankkonton. SEB förklarar här vad lagen säger, varför banken måste ställa frågor inom ramen för sin kundkännedomsprocess, och varför en bank kan komma att behöva avsluta en kundrelation.

Har man som konsument rätt till ett bankkonto?

Enligt betaltjänstlagen har en privatperson bosatt inom EES-området rätt att få öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. För att hjälpa personer som behöver konton och betaltjänster har SEB under våren 2022 startat en central enhet som hjälper bland annat nyanlända personer och utländska studenter att få betalkonton med tillhörande tjänster. Syftet med en central enhet är att göra det enklare för personer att bli kund i banken. På seb.se/privat/bli-kund/new-in-sweden guidar vi hur man ska göra för att bli kund och vilken dokumentation som krävs.

Rätten till betalkonto är dock inte ovillkorlig, och ibland behöver vi neka en person att bli kund, eller kan behöva avsluta en kundrelation. Det kan till exempel gälla vid misstanke om brott eller om personens/kundens risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering är för hög och vi som bank inte kan hantera riskerna med andra åtgärder. Vidare måste banken, enligt penningtvättslagen, ställa frågor till sina kunder inom ramen för sin kundkännedomsprocess eller för att förstå vissa transaktioner. Om svar på dessa frågor uteblir eller om svaren inte är tillfredställande kan banken behöva avsluta en eller flera tjänster för kunden och ibland även avsluta hela kundrelationen.

Vad gäller för företagskunder?

Enligt den så kallade kontraheringsplikten har även företag rätt till ett betalkonto. Men inte heller denna rätt är ovillkorlig och även här har banken en lagstadgad skyldighet att ställa frågor till sina kunder och kräva in dokumentation. Om svar uteblir eller om svaren inte är tillfredställande kan vi heller inte tillhandahålla produkter och tjänster och kan också komma att avsluta kundrelationen.

Varför avslutar ni ibland konton?

Om en kund får sitt konto avslutat så sker det aldrig utan anledning, eller utan att kunden fått möjlighet att besvara de frågor som bankerna enligt lag måste ställa. Om svar på dessa frågor uteblir eller är otillfredsställande, har vi en skyldighet enligt lag att avsluta det kontot. Vi måste, precis som alla banker och aktörer i den finansiella sektorn, följa de regelverk och den lagstiftning som finns.

Kan man som kund lämna ett klagomål eller överklaga ert beslut?

Det har man som kund alltid rätt att göra, och man kan göra det på olika sätt. Man kan antingen lämna in ett klagomål till banken och om man är privatkund kan man även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut vi som bank följer, eller ta ärendet till domstol. För företagskunder gäller att de kan sitt ärende till domstol.