Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flera fördelar med fond som investerar i jämställdhet

Mirella Zetoun och Andreas Johansson förvaltar fonden SEB Global Equal Opportunity

SEB Global Equal Opportunity Fund är en global aktiefond och investerar i bolag som befinner sig i framkant när det gäller jämställdhetsarbete och inkludering. I en intervju med nyhetsbyrån Finwire lyfter förvaltarna Andreas Johansson och Mirella Zetoun flera fördelar med att investera i fonden.

– Det finns en rad olika fördelar, exempelvis kan de bolagen dra nytta av fördelarna med att ha en mer heterogen personalstyrka. Det har visat sig öka innovationskraften och kreativiteten i bolagen. Något som har blivit extra viktigt i den dynamiska ekonomiska miljö som vi lever i idag där den teknologiska utvecklingen drivit fram behovet av snabba innovativa lösningar för att bolag ska vara konkurrenskraftiga, säger Mirella Zetoun.

Vidare lyfter förvaltarna även fram att forskning pekar på att bolag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor är bolag som generellt även behandlar sina anställda bättre.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Läs faktablad, informationsbroschyr, prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar (seb.se)

– Det finns kopplingar som visar att välmående personal är mer motiverad och skapar bättre resultat och hjälper bolagen att leverera en god avkastning över tid. Det här har visat sig bli extra tydligt under tuffa ekonomiska perioder, då den här typen av bolag ofta går bättre än sina konkurrenter. Data visar att många bolag har kommit en bit på vägen när det gäller att ta hänsyn till jämställdhetsfrågor i sina verksamheter men det finns så mycket mer att göra och förbättringspotentialen är stor, säger Mirella Zetoun.

Equileap, som arbetar med att ta fram jämställdhetsdata, visar i sin senaste rapport att endast 28 av 3787 bolag i utvecklade länder har stängt lönegapet mellan män och kvinnor vilket är en ökning på endast nio bolag jämfört med året innan. Liknande siffror gäller även andelen bolag som rapporterar löneskillnader mellan män och kvinnor. Endast är 22 procent av de globala bolagen i rapporten har stängt gapet, men det är en liten ökning från året innan.

Förvaltarteamet tittar på 19 separata parametrar som mäter hur bra bolagen är på jämställdhet där man bland annat tar hjälp av data från Equileap.

Dessa parametrar kan gälla hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i organisationen samt i ledande positioner. Det kan också handla om hur långt bolaget kommit med att adressera frågan kring lika lön för lika arbete, vilka riktlinjer bolagen har för att främja jämställdhet och hur transparenta bolagen är gällande sina produkter och tjänster, samt hur deras verksamhet främjar FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämställdhet och inkludering.

– Utöver att vi investerar i bolag som är mer jämställda och som positivt bidrar till FN:s hållbarhetsmål så vill vi också investera i bolag vars produkter och tjänster främjar jämställdhet genom vissa av oss utvalda teman. För att hitta dessa bolag så klassificerar vi alla bolags intjäning till olika kategorier. Vi mappar sedan dessa kategorier mot de jämställdhetsteman som vi tycker är viktiga. Slutligen investerar vi i de bolag som har intjäning som går att härleda till våra utvalda teman, säger Andreas Johansson.

På vilket sätt gör det skillnad för jämställdhetsagendan att spara i fonden?

– Genom att allokera pengar till bolag som främjar jämställdhet skickar vi en tydlig signal att deras jämställdhetsarbete värdesätts. Bolagets aktiekurs är kanske det viktigaste verktyget som en bolagsledning och styrelse har för att bedöma vad investerare anser om bolagets utveckling, säger Mirella Zetoun.

SEB Global Equal Opportunity är en så kallad artikel 9-fond, alltså en fond som har hållbarhet som mål enligt EU-reglerna. Bland fondens största innehav märks konsumentproduktbolaget Procter & Gamble, finansföretagen Visa, Mastercard och JP Morgan Chase, läkemedelsbolagen Merck och Bristol-Meyers Squibb, och försäkringsbolaget Elevance Health. Den norska aluminiumproducenten Hydro finns också på topp 10-listan. Fonden har en årlig avgift på 1,55 procent och har en risknivå på 4 av 7.