Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Få tror att det egna sparandet kan påverka miljö och samhälle

Gabriel Lundström

En majoritet av svenskarna anser att det är viktigt att deras pengar förvaltas med hänsyn till hållbarhetsfrågor och intresset för att spara hållbart ökar, framför allt bland yngre kvinnor. Samtidigt tror endast 27 procent av svenskarna att det egna sparandet kan påverka miljön och samhället. Det framgår av SEB:s senaste Sparkollen, en undersökning om svenskarnas sparande som Demoskop varje kvartal gör på uppdrag av SEB.

– Det är väldigt positivt att intresset för att spara hållbart ökar, säger Gabriel Lundström, ESG-ansvarig Pension & Försäkring i SEB. Och tvärt emot vad många tror har spararna stora möjligheter att påverka klimat och miljö, genom de val de gör av både sparform och placeringar av sitt sparkapital.

Till exempel utgörs en stor del av det samlade privata sparkapitalet i Sverige, vilket totalt uppgår till 14 525 miljarder kronor, av pensioner. Några av de största ägarna på den svenska börsen och även globalt är pensionsförvaltare som investerar privatpersoners pensionspengar. Detta innebär en stor indirekt påverkan, menar Gabriel Lundström. Genom sina investeringar styr dessa pensions- och kapitalförvaltare tillgången till kapital för företag, vilket i sin tur påverkar deras förutsättningar att bedriva och utveckla sina verksamheter. Utöver det sitter många av de stora pensionsförvaltarna i valberedningar för bolagens styrelser, röstar på stämmor och för direkta dialoger med många av bolagen de äger, säger han.

– Våra kunder kan i sin tur påverka oss som pensionsbolag genom att besvara den årligen återkommande enkäten där våra fond- och försäkringsbolag frågar kunderna vilka av FN:s hållbarhetsmål de anser vara viktigast för oss att fokusera på i vår förvaltning. Resultatet av den är något som vi lägger mycket vikt vid när vi prioriterar investeringsteman, men också vilka ägarfrågor vi driver, säger Gabriel Lundström.

Undersökningen visar också att endast 20 procent av svenskarna tycker att det är enkelt att hitta information om fondernas hållbarhetsarbete och här menar Gabriel Lundström att alla aktörer i branschen har ett ansvar att tydligt visa hur man som sparare kan välja ett hållbart sparande.

– Idag pågår ett intensivt arbete med att förbättra och förtydliga informationen om de olika sparformernas hållbarhetsarbete drivet av en rad nya regelverk, vilket är bra. Dessutom har många aktörer egna verktyg för att göra enkla och tydliga hållbarhetsval i sina placeringar. Ett sådant verktyg är SEB Bot Advisor, en automatisk rådgivningstjänst där kunderna kan bestämma vilken nivå av hållbara placeringar de vill ha och om de vill utesluta investeringar i vissa branscher.

Sparkollen

Demoskop genomför varje kvartal undersökningen Sparkollen på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 2 000 webbintervjuer om svenska hushålls syn på sitt sparande. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 30 november till 12 december 2022.

Se undersökningsresultatet (pdf) 

Läs mer om SEB Bot Advisor här:
SEB Bot Advisor – robotrådgivning för pensionssparande | SEB