Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

ECB satsar allt på grönt – en kraftig signal till marknaden

År 2014 inledde Europeiska Centralbanken (ECB) ett program för uppköp av värdepapper, bland annat obligationer. Nu är en ändring i ECB:s strategi för den här typen av program på gång, vilket kan få stor effekt på de hållbarhetssatsningar som görs inom unionen.

Precis som Riksbanken har ECB ett inflationsmål på två procent, i syfte att skapa prisstabilitet. Efter finanskrisen 2008 drog ECB därför ner styrräntan hela vägen till minusnivåer, men lyckades trots det inte få inflationen att stiga till målnivån. Svaret från ECB:s högsta beslutande organ, ECB-rådet, blev då ett program för köp av obligationer – se faktaruta här nedanför. 

En del av ECB:s program riktade in sig på företagsobligationer. Detta, det så kallade Corporate Sector Purchase Programme (CSPP), drog i gång under 2016. I januari i år var det totala värdet på de tillgångar som hade köpts inom CSPP ungefär 344 miljarder euro.  

När nettoköpen inom CSPP avslutades i juli 2022 annonserade ECB-chefen Isabel Schnabel att centralbanken nu gradvis vill göra sina innehav inom programmet klimatsmarta, med utgångspunkt i Parisavtalet. Men vad skulle det, rent konkret, kunna innebära? 

– När de obligationer som ECB äger genom CSPP förfaller kommer en del av pengarna som har investerats i bruna obligationer att dras tillbaka från marknaden. Samtidigt kommer en annan del att återinvesteras i gröna sådana. Så även om investeringarna minskar på totalen kommer alltså ECB:s satsning på gröna obligationer kanske till och med att öka, säger Jussi Hiljanen, chefsstrateg på SEB.  

Han fortsätter: 

– I ett senare skede, när ECB helt upphör med att återinvestera pengarna från förfallna obligationer, har centralbanken också sagt att man vill sälja av miljömässigt tveksamma innehav i förtid och i stället satsa hållbart. Allt det här innebär att ECB börjar anamma en helt annan strategi än den amerikanska centralbanken Fed. Förklaringen finns i att ECB, förutom inflationsmålet, också har som sekundärmandat att stöda politiken inom unionen.  

När Feds ordförande Jerome Powell kommenterade just skillnaderna i de olika centralbankernas roller betonade han att Fed saknar lagstöd för att följa ECB, med tillägget: ”Vi är inte och kommer inte att bli en klimatpolitisk aktör”. Vilka effekter tror då Jussi Hiljanen att ECB:s strategiskifte kan komma att få? 

– Vetskapen om att ECB är intresserade av att köpa gröna obligationer stärker storföretagens vilja att ge ut just sådana. Också investerarnas intresse för att köpa gröna obligationer kommer att växa.  

Ett fullastat godståg och ECB är lokomotivet  

Att intentionen från ECB:s sida är att satsa allt på grönt råder det alltså inga tvivel om. Trots det finns ännu många frågetecken kring hur satsningen, mer exakt, ska utformas. 

– Att ECB inte bara skiftar till grönt för obligationer som förfaller, utan också planerar att börja sälja av icke-gröna sådana förtid, är tydligt en mer aggressiv hållbarhetsstrategi. Samtidigt har ECB inte avslöjat vilka parametrar som används för att utvärdera företagen. Vi vet att de bedömer företagens nuvarande utsläpp, deras potential att minska dem och deras hållbarhetsrapportering – men exakt hur kan vi bara gissa, säger Thomas Thygesen, strategichef inom Investment Banking på SEB. 

Han fortsätter: 

  – Sedan är tidsplanen heller inte känd – hur snabbt ECB tänker sälja av de innehav de inte längre vill ha kvar.  

Varför avslöjar inte ECB vilka bedömningskriterierna är?  

– Troligtvis vill man inte vara allt för specifik eftersom det då finns en risk att företag börjar optimera mot kriterierna, snarare än att driva de hållbarhetsfrågor som är mest betydelsefulla.   

Trots frågetecknen ser Thygesen ECB:s strategiomläggning för företagsobligationer som ett betydelsefullt skifte. 

– Det är en mycket stark signal och ett väldigt kraftfullt verktyg som ECB nu tar till. Budskapet är helt enkelt att dina lån kommer att bli dyrare om du inte tar hållbarhetshänsyn. Det påverkar alla aktörer på marknaden. Tidigare brukade ett av huvudargumenten för att ge ut gröna obligationer vara ett lite diffust ’investerarna efterfrågar det’. Nu sätts kraft bakom de orden.  

Vad skulle det här kunna ge för resultat?     

– Det är kommer att få stora effekter, men det går inte att kvantifiera betydelsen i exempelvis hur många fler miljarder som kommer att satsas hållbart eller hur många fler vindkraftverk som kommer att byggas. Allting styrs av många olika, komplexa samband. Man kan se det hela som ett fullastat godståg, där ECB är lokomotivet, avslutar Thygesen.  

Fakta – så kan centralbanksprogram för obligationsköp höja inflationen

  • Genom att köpa företagsobligationer ökar centralbankerna mängder pengar i systemet och driver upp priset på obligationerna. När priset går upp, faller räntan på obligationerna – alltså blir det billigare för storföretag att finansiera satsningar genom att ge ut sådana.
  • Centralbankerna kan också köpa och driva upp priset på obligationer som är kopplade till utlåning hos affärsbankerna. Affärsbankerna uppmuntras då att öka sin utlåning och skapa fler sådana, säkerställda obligationer. Det kan, vidare, pressa ner affärsbankernas räntor.
  • Allt som allt blir det billigare att låna – för både företag och privatpersoner – och deras efterfrågan kan då öka. Det gör att priserna kan gå upp och inflationen stiga.