Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Dubbelt så många företagare – kraftig boom bland 65 plus

Antalet företagare i Sverige har nästan fördubblats under de senaste två decennierna. I åldersgruppen 65 år och äldre har antalet företagare i eget aktiebolag ökat med hela 330 procent. Det visar en ny undersökning från SEB.

– Vi lever och arbetar längre. Det är en del av en bredare trend där fler arbetar högre upp i åldrarna. Även många som går i pension och lämnar sin anställning kommer tillbaka till arbetsmarknaden som konsulter i eget bolag, säger Özge Özen Zink, som ansvarar för SEB:s entreprenörssamarbeten i den så kallade Entreprenörstrappan. 

Rapporten bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och visar hur antalet företagare, som är verksamma i eget aktiebolag, har utvecklats 2003 till 2021, som är det senaste året med tillgängliga data.

Statistiken visar att Sverige på totalen har fått nästan dubbelt så många företagare under perioden – från drygt 100 000 företagare i eget aktiebolag till närmare 200 000. Sett till hela den förvärvsarbetande befolkningen har därmed andelen företagare ökat med 1,4 procentenheter till 3,9 procent år 2021. 

Sverige har också fått allt fler äldre företagare. Antalet företagare över 65 år som är verksamma i eget aktiebolag har ökat kraftigt med 330 procent – från cirka 3 300 år 2003 till cirka 14 300 år 2021. Ökningen är större bland män än bland kvinnor.

Knappt en av fyra företagare är kvinnor

Undersökningen visar också att knappt en av fyra företagare i eget aktiebolag är kvinnor. Den låga andelen uppmärksammade SEB tidigare i år i kampanjen ”Bryt entreprenormen”, genom en rapport från tankesmedjan Ownershift. Enligt SCB är det en låg andel i en nordisk jämförelse.

– Andelen kvinnor som är företagare ökar något över tid, men alltför långsamt. På SEB vill vi bidra till att skapa förutsättningar för fler kvinnor att ta steget till eget företagande, säger Özge Özen Zink.

Andelen unga kvinnor mellan 16 och 24 år som är företagare i eget aktiebolag har sjunkit under senare år. Det följer mönstret att fler unga kvinnor än män väljer att studera vid universitet eller högskola, med en kraftig stigning i samband med pandemin.

Stigande utbildningsnivå

Samtidigt har antalet högutbildade företagarkvinnor skjutit i höjden. Andelen med eftergymnasial utbildning har nästan fördubblats sedan 2003 till 56 procent, vilket är högre än i övriga befolkningen.

– Det finns självklart många möjliga orsaker till det. Det kan tyda på att tröskeln för att starta eget aktiebolag är högre för kvinnor än män. Där kan hög utbildning vara en faktor som minskar denna tröskel, säger Özge Özen Zink.

Ökad andel unga företagare med utländsk bakgrund

Rapporten visar också att andelen unga företagare med utländsk bakgrund* ökar stadigt. I åldersgruppen 16–24 år har andelen ökat från drygt 10 procent år 2003 till omkring 23 procent. Andelen växer ungefär i samma takt som andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen.

– För att lösa Sveriges utmaningar behöver vi fler företagare, som kan skapa jobb och tillväxt. Därför har vi i våra entreprenörssamarbeten ett stort fokus på aktiviteter som ökar inkludering och bryter utanförskap, säger Özge Özen Zink.

* I utländsk bakgrund ingår dem som antingen är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar enligt SCB:s definition.

Se presentation av undersökningen här

Så främjar SEB entreprenörskap genom Entreprenörstrappan

·         Genom samarbeten med ledande organisationer vill SEB stärka företagsklimatet i Sverige och uppmuntra ett hållbart entreprenörskap. 

·         Den så kallade Entreprenörstrappan spänner över företagandets alla faser, från Ung Företagsamhet på det första steget ”Inspirera” till Årets Nybyggare på det översta steget ”Hylla”.

·         Flera av initiativen har fokus på att främja nyföretagande bland grupper som traditionellt har haft svårt att få tillgång till nätverk och kapital, exempelvis kvinnor eller personer med utländsk bakgrund.

Läs mer om Entreprenörstrappan här