Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Blandat papp- och plastavfall blir hållbara byggskivor

Gamla mjölkförpackningar och annat blandat papp- och plastavfall blir till hållfasta och återvinningsbara byggskivor. För den idén belönas företaget Recoma med The Next Awards, SEB:s pris för att hylla hållbart entreprenörskap.

– I stället för att bränna avfallet använder vi mekanisk bearbetning där inget behöver tillsättas eller går förlorat. Vår livscykelanalys visar att koldioxidutsläppen därmed blir fem-tio gånger lägre än med konventionella skivor, säger Max Rosenberg, grundare och vd.

Recoma utsågs vid finalen i The Next Awards till vinnare i kategorin New Ideas. Bolaget, som befinner sig mellan uppstarts- och tillväxtfas, har omkring 300 kunder i åtta länder och sysselsätter 12 personer vid tillverkningsanläggningen i Hässleholm.

Tänkte bli psykolog

Men, egentligen hade Max Rosenberg tänkt att bli psykolog. Direkt efter gymnasiet tillbringade han en längre period i Östeuropa där han tog sin mastersexamen i psykologi på distans från ett brittiskt universitet.

Brexit satte dock käppar i hjulet och Max fick inte sin examen godkänd i Sverige.

– Då började jag fundera på en plan B. Jag hade sett en del utmaningar med avfall i Östeuropa och en del kreativa initiativ för att ta hand om det. Jag insåg att under ytan har Sverige liknande problem. Mycket förbränns.

Blandat avfall

Recoma använder sig av blandade plast- och pappersflöden som hämtas antingen från produktion av livsmedelsförpackningar eller insamlade flöden av förpackningsavfall. Avfallet går igenom en kvarn, där det skärs ner till 25 millimeter stora fragment. Dessa pressas sedan ihop under värme och högt tryck.

– Värmen steriliserar allt material, förångar eventuell fukt och smälter plasten. När vi komprimerar skivorna stelnar plasten och binder ihop allt. Till skillnad från andra skivtillverkare som behöver tillsätta olika kemiska bindemedel får vi det inkluderat i avfallet.

Kostnaden för råvaran är låg eller ingen.

– Många leverantörer betalar höga avgifter eller skatter för att elda upp avfallet. Då kan de i stället ge det till oss och stå för transporten. De kommer ändå billigare undan och kan rapportera det som återvunnet material i sin miljöredovisning.

Efter en minutiös kvalitetssäkringsprocess är Recoma i dag upplagt som pilotprojekt hos Skanska, som genomfört tester i några lägenheter, kontorsbyggnader och en förskola. Recomas byggskivor säljs också hos flera stora byggmaterialskedjor.

Vinsten har gett uppmärksamhet

Vinsten i The Next Awards har redan skapat uppmärksamhet och lett till flera intressanta diskussioner med potentiella kunder och investerare.

Nästa milstolpe handlar om att nå lönsamhet, vilket ser ut att inträffa strax före årsskiftet. Recoma har med hjälp av finansiering från SEB beställt ytterligare pressar till sin produktionslinje och kommer därmed att öka kapaciteten med 70 procent.

Längre fram planerar bolaget att uppföra ytterligare en anläggning i Sverige, i höjd med Stockholm och Oslo.

– Huvuddelen av våra utsläpp kommer från transporter till och från vår anläggning. En etablering närmare Stockholm är ett sätt att minimera utsläppen ytterligare och komma närmare en av våra största marknader, säger Max Rosenberg.

Läs mer on The Next Awards (seb.se)