Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

10 år och 2,5 miljarder dollar utlånat i utvecklingsländer

Arkivbild av Annie Spratt på Unsplash

SEB och dess partner Symbiotics har nu lanserat elva mikrofinansfonder sedan starten 2013. Fonderna har tillsammans lånat ut 2,5 miljarder dollar till entreprenörer i 58 utvecklingsländer.

Fonderna lånar ut till lokala mikrofinansinstitut som i sin tur lånar ut små summor pengar till entreprenörer. Därmed får investerare i främst de utvecklade ekonomierna en möjlighet att bidra till socioekonomisk utveckling samtidigt som de tjänar en god avkastning.

Investerarnas pengar är låsta i fem år, men lånen från fonderna förfaller vanligtvis efter 2,5-3 år, vilket gör att de kan låna ut samma pengar två gånger.

SEB var först av de svenska bankerna att lansera en mikrofinansfond och har precis stängt sin elfte. För närvarande har de aktiva fonderna utestående lån till 20 miljoner entreprenörer. Alla fonder riktar sig till professionella investerare,

SEB-fonderna har banat väg för utlåning i lokal valuta och därmed undvikit att lägga valutarisken på mikrofinansinstituten eller deras kunder. De lånar ut till små och medelstora företag inom sektorer som förnybar energi, hållbart jordbruk, utbildning och hälso- och sjukvård.

Alla elva fonderna har ett starkt fokus på social påverkan och hög diversifiering när det gäller länder, valutor och slutkunder, och låg korrelation med andra tillgångsslag.

Fonderna stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling och följer artikel nio i SFDR-förordningen, vilket innebär att de har hållbarhet som mål.

Symbiotics är en ledande marknadsplattform för ’impact investing’ i utvecklingsländer. Företaget är rådgivare till SEB:s mikrofinansfonder.

– Vi är hedrade över att ha ett långvarigt och givande partnerskap med SEB, som har varit avgörande för att utöka vår globala räckvidd och påverkan, säger Roland Dominicé, vd för Symbiotics. 

De två företagen undersöker andra möjligheter till samarbete framöver.

– Vi är oerhört stolta över vad vi har åstadkommit, säger Håkan Brodin från Institutional Asset Management, en enhet inom SEB:s division Investment Management.

De av SEB:s mikrofinansfonder som förfallit har gett en årlig avkastning på 4-9 procent under fondernas livslängd.

Se hur mikrofinansfonderna kan påverka positivt