Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vill du veta hur SEB Investment Management röstat?

I somras lanserades SEB Investment Management sin ”Voting Portal”, en portal som visar hur fondbolaget röstat på bolagsstämmor i bolag utanför Sverige. I egenskap av aktieägare i en mängd bolag, genom fondernas innehav, så får fondbolaget ett viktigt verktyg att påverka bolagen de investerat i genom att rösta på deras bolagsstämmor.

– Vi röstar på flera hundra bolagsstämmor varje år, under stämmosäsongen 2021 - 2022 röstade vi på nästan 600 stycken. Vi är därför väldigt glada för att vi nu lanserar den här portalen, framför allt till våra fondandelsägare, vars mandat vi faktiskt använder för att rösta. Det är viktigt för oss att vara transparenta för att skapa en ökad förståelse för vårt arbete som aktiva ägare, säger Alfred Askeljung som arbetar i SEB Investment Managements hållbarhetsteam och varit med och tagit fram portalen.

På portalen går det att utläsa hur fondbolaget röstat på varje specifik bolagsstämma och hur man röstat för olika förslag. Det går även att utläsa på aggregerad nivå vilka länder fondbolaget röstat i och inom vilka frågor.

– Det är viktigt att betona att det på portalen bara går att utläsa hur SEB Investment Management proxyröstat, det vill säga när vi röstat via ombud. På många stämmor, framför allt i Sverige, närvarar vi antingen fysiskt eller online, fortsätter Alfred.

Det är inte alltid som fondbolaget röstar för de förslag som styrelserna lägger fram till stämmorna, på portalen går det att utläsa att man i 12 procent av fallen röstat mot styrelsens förslag.

– Bolagsstämmorna är ett av våra viktigaste verktyg för att bedriva aktivt ägarskap och lyfta hållbarhetsfrågor som miljö, biologisk mångfald och rent vatten. Bolagsstämman är ett av flera sätt att driva vår agenda och då är det viktigt att vi sätter oss in i frågorna och kan bilda oss en uppfattning kring hur vi ska rösta i de frågor som dyker upp. Antingen gör vi det arbetet själva eller så tar vi hjälp från våra partners. Oavsett process tar vi som fondbolag alltid ett slutgiltigt ställningstagande, avslutar Alfred.

Om SEB Investment Managements arbete som aktiva ägare (sebgroup.com)

Om aktivt ägarskap

När du sparar i fonder från SEB Investment Management, som är en av Nordens största kapitalförvaltare, så blir du en indirekt ägare i många bolag. Det förtroende vi har fått för att förvalta dina pengar vill vi använda för att ta ställning för viktiga hållbarhetsfrågor inom exempelvis miljö och samhälle. Inte minst för att vi tror att företag som arbetar strukturerat med detta kommer bli mer framgångsrika på lång sikt och därigenom generera en högre avkastning över tid vilket skulle gynna dig som sparar i våra fonder.