Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Vi måste vara motkraft till det som hotar våra öppna samhällen”

Marcus Wallenberg
Marcus Wallenberg

– Vi måste hjälpas åt för att vara en motkraft till det som hotar våra öppna samhällen. Att försvara demokrati och mänskliga rättigheter. Att upprätthålla frihandel, samarbete och öppna gränser. Det är viktigare än någonsin, sa Marcus Wallenberg i sitt öppningsanförande vid SEB:s årsstämma på tisdagen.

– Det är med sorg och bestörtning vi följer händelseutvecklingen. Rysslands invasion av Ukraina är oförsvarlig. Den är ett brott mot folkrätten. Och den är en attack mot frihet, demokrati och öppenhet – mot de grundläggande värden som våra samhällen vilar på, fastslog han.

Han betonade att tankarna först och främst går till alla de människor som är drabbade av den brutala ryska invasionen. Alla dem som tvingas fly undan våld och krig, alla dem som skadats, som förlorat någon närstående och som nu ser sitt land slås i spillror.

Men, vid sidan av den humanitära katastrofen i Ukraina och dess närområde medför den ryska invasionen också en rad osäkerhet globalt, framhöll han, inte minst vad gäller världsekonomin.

– Hur påverkas energitillgången och energipriserna? Vad händer med handeln, tillgången till teknologi och de globala värdekedjorna? Vilka blir konsekvenserna för penningpolitiken? Och i förlängningen; hur påverkas människor, företag och våra öppna samhällen av allt detta?

Marcus Wallenberg menade att om det är någonting vi lärt oss under pandemin är det vikten av samarbete för att ta sig igenom gemensamma svårigheter.

– Vi behöver hålla fast vid denna samarbetsanda även i detta nya säkerhetsläge. Och vi har också sett hur världen har kommit samman. Med gemensamma krafter mellan länder och mellan kontinenter, inom EU och mellan politiker, företag och medborgare.

Klimat och digitalisering

Efter denna plädering för frihandel, samarbete och öppna gränser kom Marcus Wallenberg även in på klimatfrågan och behovet av kraftiga investeringar i klimatanpassning för att kunna möta klimatförändringarnas effekter.

– När världens länder nu försöker navigera bland de ekonomiska konsekvenser som kriget ger, så måste man samtidigt fortsätta tänka hållbart. Vi har fortfarande möjlighet att bromsa uppvärmningen. Men då får vi inte tappa fart i det viktiga arbetet för en mer hållbar framtid för kommande generationer, sa han.

Marcus Wallenberg slog också fast att digitaliseringen är en annan fråga som fortsätter att växa i betydelse.

– Våra samhällen blir alltmer digitala, med de möjligheter och utmaningar och hot som det medför. Möjligheter, i form av kommunikation, tillgänglighet och nya affärsmöjligheter. Utmaningar, i att följa och upprätthålla de regleringar som krävs. Och hot, med finansiell brottslighet, cyberattacker och illvilliga försök att slå ut viktiga funktioner i vårt samhälle, sa han.

Här hittar du Marcus Wallenbergs tal i sin helhet samt övriga presentationer och dokument från årsstämman.

Årsstämma 2022 | SEB (sebgroup.com)