Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Världen runt – för att sprida mikrofinansens gospel

Camilla Löwenhielm och Hanna Holmberg
Camilla Löwenhielm och Hanna Holmberg

Mikrolån hjälper entreprenörer i utvecklingsländer att växa. Men för SEB:s mikrofinansfonder stannar det inte där. Hanna Holmberg och Camilla Löwenhielm är fondförvaltarna som reser världen runt och säkrar att fler människor får ta del av de möjligheter som ett lån kan innebära.

– Man känner ödmjukhet inför allt man själv har. Men också hopp och energi, efter att ha sett vilka möjligheter mikrofinansiering skapar och vad människor kan åstadkomma när de får chansen. Att vara ute på fältet ger en oslagbar förståelse för de marknader som våra fonder riktar in sig på, säger Camilla Löwenhielm. 

Hon och kollegan Hanna Holmberg är nyss hemkomna från Indien, där de har fått möta både människor som har kunnat låna genom bankens fonder och flera av de lokala mikrofinansinstitut som administrerar lånen. Ett par veckor tidigare gjorde duon en liknande resa i Armenien och Uzbekistan.  

– Det har blivit många intressanta möten. På låntagarsidan har vi bland annat träffat ägaren till en uzbekisk metallverkstad, som har fått möjlighet att utveckla sin verksamhet och anställa fler. Vi har också hälsat på ett par indiska familjer som har fått lån för att bygga nya hus, med bättre sanitära möjligheter, säger Hanna Holmberg. 

Uzbekisk mekaniker
En metallverkstad i Tasjkent, som producerar bland annat stegar och har kunnat växa i ett land som nyligen öppnat upp mot omvärlden.

Mikrofinans brukar väl oftast förknippas med lån till små, enskilda entreprenörer? 

– Absolut – och en stor del av lånen går till just sådana, varav omkring hälften till kvinnliga entreprenörer. Men vi tänker också lite bredare i våra mikrofinansfonder, precis som i fallet med de indiska familjerna. Där handlade det ju om ett mikrofinansinstitut som har specialiserat sig på bolån. 

Camilla Löwenhielm fyller i: 

– Vårt övergripande mål är att vara med och bygga upp den finansiella infrastrukturen, vilket är en avgörande faktor för att välståndet ska kunna växa. Sedan kan behoven skilja sig mellan olika marknader och i vårt arbete utgår vi från var vi kan vara med och göra störst skillnad.   

Indiskt hus
Besök hos en indisk familj som kunnat låna och bygga ett hus med bättre sanitära möjligheter.

Långvarig samarbetspartner i schweiziska Symbiotics 

Det var 2013 som SEB som första bank i Sverige lanserade en mikrofinansfond, med exempelvis pensions- och försäkringsbolag som investerare. Nu har finansieringsrundan för den tionde fonden hunnit i mål och ända sedan starten har schweiziska Symbiotics funnits med som samarbetspartner.  

– Symbiotics jobbar med att identifiera lokala låneinstitut och genomföra due diligence, det vill säga säkerställa att dessa uppfyller alla våra högt ställda krav. Sedan tar vi portföljförvaltare på SEB det slutgiltiga beslutet om fonden ska göra en investering eller inte, säger Camilla Löwenhielm.  

Också under förvaltarduons många resor finns Symbiotics med. 

– Tillsammans med deras analytiker träffar vi olika låntagare. I Indien besökte vi till exempel en klädbutik, där vi fick prata med ägaren och titta på hans lager och kassabok. Vi fick också möta en grupp kvinnor, som ses hemma hos varandra en gång i veckan för att ta emot representanten från mikrofinansinstitutet och betala av på sina lån. Med dem samtalade vi bland annat om prövningarna i samband med Covid-19, säger Hanna Holmberg.    

–  Den här typen av möten ger verkligen en konkret bild av hur en lokal verksamhet fungerar och vilka utmaningar som finns, sammanfattar Camilla Löwenhielm. 

Indisk man med skjorta
En mikroentreprenör i Delhi, Indien, som fick ett lån för att kunna komma tillbaka efter pandemin.

Pandemin slog hårt men nu vänder det 

Coronapandemin drabbade som bekant många företag, världen över, hårt. Entreprenörerna i utvecklingsländer var inget undantag.  

 – Det har varit tungt att möta människor som Covid-19 fick så stora konsekvenser för – inte bara genom att deras affärsverksamhet tog stryk, många har också förlorat närstående. Samtidigt har det varit magiskt att se drivet hos entreprenörerna och viljan att komma tillbaka, säger Hanna Holmberg.    

Det råkade sig även så att en av bankens mikrofinansfonder löpte ut, mitt under pandemin. 

– Hela pandemisituationen blev som ett enormt stresstest av vår modell och det känns skönt att konstatera att den klarade sig väldigt bra. Alla mikrofinansfonder hittills har faktiskt genererat 6–8 procent i genomsnittlig ränta på våra investeringar, efter avgifter och i lokalvaluta. Urstabilt, helt enkelt! säger Camilla Löwenhielm.     

Indiska kvinnor
Kvinnliga företagare i Indien som möts hemma hos varandra en gång i veckan för att betala av på sina lån till mikrofinansinstitutet.

När man lyssnar på er får man intryck av att ni verkligen älskar det ni gör. 

– Och det gör vi. Det är svårt att tänka sig ett annat jobb som skulle vara lika intressant och givande. Alla spännande möten, alla framsteg som vi får bevittna … Dessutom har vi inte tröttnat på varandra, trots all den tid som vi tillbringar tillsammans ute på fältet, skrattar Hanna Holmberg.    

Camilla Löwenhielm nickar instämmande. 

Så fungerar mikrofinansfonder:

  1. Mikrofinansfonden skapas och investerare, till exempel försäkringsbolag och kommuner, går in med pengar. 
  2. Pengarna slussas vidare till utvalda mikrofinansinstitut, världen över. Det är hos dem entreprenörerna sedan ansöker om lån. 
  3. Mikrofinansfonden löper en viss period, t.ex. fem år. Miljontals entreprenörer i tillväxtländer hinner under den tiden få finansiering.  
  4. Fonden avslutas. Låntagarna har fått möjlighet att nå längre med sitt företagande. Investerarna har bidragit med långsiktig finansiering i lokalvaluta och dessutom fått avkastning på sina pengar.  

Läs mer om våra Microfinansfonder (på engelska)