Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Två priser till SEB:s fondbolag i Gender Diversity Awards

SEB Investment Management fick ta emot två utmärkelser vid ceremonin för Gender Diversity Awards 2022. Fondbolaget var dessutom bland slutkandidaterna till ytterligare en utmärkelse.

Det är den internationella nyhets -och analysfirman Citywire som varje år delar ut utmärkelser till fondbolag som gör framsteg när det kommer till att inkludera fler kvinnor i sin fondförvaltning.

I år fick SEB Investment Management utmärkelser i kategorierna ”Mest förbättrad könsrepresentation för fondbolag med 50-100 förvaltare” och ”Regionala ledare – Europa”. Bolaget var slutkandidat i kategorin ”Bästa fördelning av förvaltat kapital för bolag med mellan 50-100 förvaltare”.

Underlaget som Citywire presenterar visar att SEB Investment Management har en andel på 28 procent kvinnliga fondförvaltare. Snittet för branschen ligger på 12 procent.

En jury bestående av sex personer har utsett vinnarna efter att utvärderat svaren på en rad frågor som ställts till respektive nominerat fondbolag. Frågor som handlat om allt från praxis kring jämställdhet och inkludering till hur fondbolagen införlivar frågor om jämställdhet i sina investeringsbeslut.

– Vi är självklart glada för dessa utmärkelser, även om vi tar emot dem med en stor portion ödmjukhet då vi är väl medvetna om att det finns mycket kvar att göra på det här området, både hos oss och för branschen som helhet, säger Javiera Ragnartz, chef för Investment Management.

Hon säger att jämställdhet är en viktig fråga för banken både avseende rekrytering av fondförvaltare och vid investeringsbeslut.

– Vi erbjuder exempelvis fonden SEB Global Equal Opportunity Fund som har fokus på jämställdhet men vi ser även till att inkludera frågorna i större delar av vår förvaltning. Det är även en viktig fråga i dialoger som vi har med bolag som vi investerar i, säger Javiera Ragnartz.

Även om trenden är positiv så finns det mer saker som fondbolaget avser att göra under nästa år som kan lägga ytterligare fokus på frågan, till exempel för att rekrytera fler kvinnliga förvaltare, motivera och bibehålla kvinnliga förvaltare samt att proaktivt arbeta med kulturfrågor.

Läs mer om SEB Global Equal Opportunity Fund (seb.se)

Om utmärkelserna

Mest förbättrad könsrepresentation för fondbolag med 50-100 förvaltare Baseras på ökningen av antalet kvinnliga fondförvaltare över åren och en rad insatser som fondbolaget gjort som exempelvis program för att få in fler kvinnor till förvaltningen.

Dessutom lyfts SEB Investment Managements arbete i valberedningar med att öka andelen kvinnor i styrelser fram i motiveringen.

Regionala ledare – Europa

Baseras på antalet kvinnliga fondförvaltare och det arbete som SEB Investment Management gör när det kommer till initiativ för jämställdhet i Europa, exempelvis bolagsengagemang i bolag kring jämställdhetsfrågor och rapportering av löneskillnader.