Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tre frågor och svar om börsen

Börsen präglas av stora rörelser och fallande kurser. Vad beror det på, vad kommer att hända framöver och hur ska du tänka som investerare? Vi frågar SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist.  

Vad händer på börserna?

Alla världens börser uppvisar extremt stora slag på grund av ovanligt stor osäkerhet. Rädslan är påtag­lig bland investerare för en svagare ekonomisk tillväxt – t o m recession – och fortsatt hög inflation. Detta stagflationsscenario är en av börsens kanske ”värsta fiender” då det riskerar leda till sämre in­tjäning för företagen och högre räntor som slår mot företagens lånekostnader och värderingar av ak­tier. På placerarnas radarskärm finns ett antal avgörande skeenden som bidrar till oron: nästa fas i Uk­rai­nakriget, den hö­ga inflationens uthållighet, central­bankernas aggressiva räntehöjningar, den snabba uppgången i lån­ga räntor samt Kinas tydliga ekonomiska mot­vind på grund av covid-utbrotten. 

Vad kommer att hända framöver?

Ukrainakriget innebär inte bara ett enormt mänskligt lidande och ett säkerhetspolitiskt allvar­ligt läge. Det får också ekonomiska och finansiella implikationer. Den i grunden positiva ekonomiska globala tillväxtbilden utmanas av den höga inflationen och dess negativa effekter på hushållens kon­sumtion och företagens investe­ringar. I takt med att inflationstalen börjar sjunka senare i år kan en del av osäkerheten minska. Centralbankerna väntas dock fortsätta att höja sina styrräntor för att vi ska få tillbaka inflationen till cirka 2 procent. 

Hur ska jag tänka som investerare?

De extremt stora börsrörelserna både nedåt och uppåt som kännetecknar börserna just nu bekräf­tar de många frågor som alla söker svar på. Aktier är, och har alltid varit, en riskfylld tillgång att äga. Det betyder också att avkastningen på lång sikt kan bli bra. I det läge som nu råder bör investerare överväga vad det sparade kapitalet på börsen ska användas till. Om du som investerare behöver sparkapitalet i närtid, och oroas av de stora börssvängningarna, finns anledning att minska din exponering på börsen. Om du istället har en långsiktig placeringshorisont så lär börsinnehavet fortsätta ge en positiv avkastningen på ett par års sikt.