Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort lyft för SEB i Fair Finance Guides utvärdering

För åttonde gången publicerar Fair Finance Guide sin rapport om de svenska bankernas hållbarhetsrelaterade riktlinjer. SEB tar i år ett jättekliv från sista till andra plats bland storbankerna, och lyfter 16 procentenheter till 68 procent. Snittet bland bankerna ligger på 62 procent.

– Vi gör den största förflyttningen, och det är mycket positivt, säger Hans Beyer, SEB:s hållbarhetschef. Resultatet är ett tydligt kvitto på de stora insatser som gjorts under senare tid med att utveckla och förbättra bankens hållbarhetspolicyer. Dessa är viktiga verktyg för att vi ska kunna stödja våra kunder i deras omställning.

Fair Finance Guide (FFG) kartlägger svenska bankers hållbarhetsriktlinjer och hur bra bankerna uppfyller hållbarhetskriterier inom 15 olika temaområden, bland annat klimat och djurskydd, liksom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, vapen och gruvor. Fokus i granskningen är vilka hållbarhetskrav som bankerna ställer på företagen de investerar i och finansierar.

Årets granskning visar att SEB har gjort den absolut största förbättringen, både för hållbarhetsriktlinjerna totalt sett och också specifikt inom klimatområdet där banken förbättrat sig med hela 32 procentenheter.

– Genom uppdateringen av branschpolicyn för fossila bränslen som gjordes i februari 2021 flyttade vi fram våra positioner. Där gjorde vi bland annat tydligt att vi fasar ut vår exponering mot kol och okonventionell olja och att vi stärker riktlinjerna för känsliga miljöområden som Arktis, säger Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi, policy och styrning inom Sustainable Banking.

Fair Finance Guide noterar att SEB och andra storbanker inte sätter stopp för finansiering av fossil energi, till exempel för bolag som utvinner olja och gas i Norge.

– För att klara klimatmålen behöver samhället i stort ställa om energiförsörjningen och hantera utsläppen från användandet av fossila bränslen.  Men samhället klarar inte att avsluta sitt oljeberoende över en natt, och det är vår roll och vårt ansvar att stödja våra kunder i den omställningen, säger Hans Beyer.

Ett annat område som undersökts är hur bankerna hanterar djurskydd. Också här förbättrar sig SEB, med 18 procentenheter, även om banken ligger något under snittet. SEB har inkluderat nya skrivningar kring djurskydd i policyn för jordbrukssektorn, och Fair Finance Guide uppmärksammar att SEB är första storbank att ta ställning mot företag som låter djurtesta sina ickemedicinska produkter, sysslar med renodlad pälsuppfödning eller använder vilda djur i underhållningssyfte.